Wienerberger.00 22 29 03.Still012 1

Trvácnosť v architektúre a vo výstavbe

Partneri sekcie:

Trvácnosť je atribút, ktorý je spoločným menovateľom kvality v architektúre i v stavebníctve. Stavby, ktoré odolávajú času, sú prirodzenou súčasťou snahy o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného stavebníctva.

V roku 2050 budeme bývať až v 90 % súčasných budov. Na jednej strane to poukazuje na obrovský potenciál rekonštrukcií a súčasne to nastavuje zrkadlo dnešnej kvalite architektúry a výstavby. Splniť ciele Európskej zelenej dohody – nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050 – sa bez aktívneho prístupu stavebníkov nepodarí.

Budovy sú svojou prevádzkou, materiálmi a výstavbou dnes zodpovedné za 39 % emisií celosvetových CO2. Preto zohrávajú dôležitú úlohu na ceste k uhlíkovej neutralite i trvalej udržateľnosti. „S klimatickými zmenami treba rátať aj v oblasti architektúry. Je potrebné prijímať také riešenia, ktoré budú najjednoduchšie a budú zodpovedať zmenám klímy,“ hovorí architekt a urbanista Peter Gero.

IMG 5314 1
Zdroj: Wienerberger

Súčasná udržateľná architektúra si žiada nielen stavebné materiály a stavebné postupy, ktoré budú svojimi štandardmi vyhovovať aj v budúcnosti, ale aj komplexný prístup architektov pri návrhoch takých stavieb.

Trvácnosť je podľa architekta Pavla Paňáka najvyšším kritériom pri výstavbe pre budúcnosť: „Do trvácnej stavby zasahujem počas života len minimálne. Síce to znamená na začiatku o niečo vyššiu investíciu, ale do budúcnosti to znamená redukciu všetkých ďalších nákladov. Stavať rýchlo a lacno je veľká pasca. Dom má slúžiť desaťročia.“

Tehla v modernom stavebníctve

Tehla patrí k udržateľnej architektúre a stavebníctvu už celé stáročia.Pálená tehla má dve elementárne vlastnosti, pre ktoré bude stále žiadaná – výborné stavebno-fyzikálne vlastnosti a je veľmi skladobná. Z neveľkého formátu tehly dokážete vlastne spraviť čokoľvek,“ zdôrazňuje architekt Pavol Paňák.

Dobryzaklad.sk architekt Pavol Panak
Pavol Paňák | Zdroj: Wienerberger

Overená životnosť keramických materiálov presahuje 150 rokov. Čím dlhšia životnosť, tým nižší je počiatočný dosah výrobného procesu na životné prostredie.

Tehla sa vyrába vždy v blízkosti trhu a zásadne z prírodných surovín. Všetky svoje vlastnosti nadobúda vo výrobe bez akýchkoľvek chemických aditív. Potenciál opätovného využitia keramických tehál je pritom až 95 %.

Aj urbanista Peter Gero predpovedá stáročiami overenej tehle sľubnú budúcnosť: „Tehla hrá v budúcnosti významnú úlohu. Ak je správne použitá, vznikajú trvácne budovy, ktoré sú súčasne aj ekologické, keďže ide o prírodný materiál.“

Dobryzaklad.sk Peter Gero 1
Peter Gero | Zdroj: Wienerberger

Bez zateplenia

Vďaka pokroku výrobcov v oblasti vylepšovania tepelnoizolačných parametrov umožňujú moderné tehly stavať domy s takmer nulovou potrebou energie bez potreby zateplenia. Stavať bez tepelnoizolačného systému prináša vyššiu životnosť stavebnej konštrukcie a zjednodušenie údržby počas životného cyklu. Stavba bez zateplenia okrem toho ušetrí materiál a množstvo odpadu na stavbe.

Stavby budúcnosti, ktoré realizujeme už dnes sa však nevyznačujú len energetickými úsporami, podporujú tiež kvalitu vnútorného prostredia. V tomto smere ponúka tehlové murivo výhody v podobe výbornej tepelnej akumulácie.

Prirodzeným spôsobom tiež reguluje vlhkosť v interiéri čím eliminuje riziko vzniku plesní.

Wienerberger Pack shot Skupina EKO FRON1
Tehly Porotherm 44 EKO + určené na zhotovenie nízkoenergetických stavieb bez potreby zateplenia sa vyrábajú v modernizovanom závode v Boleráze. Stavba bez zateplenia šetrí stavebný materiál a znižuje množstvo stavebného odpadu. | Zdroj: Wienerberger

Zaujíma vás, ako podľa odborníkov budeme bývať o 100 rokov? Navštívte www.dobryzaklad.sk

Zdroj: PR článok Wienerberger s.r.o.