Galéria(5)

Redukcia konštrukčnej výšky suterénu o 60 cm

Partneri sekcie:

Spriahnutý nosník DELTABEAM® od spoločnosti Peikko našiel vynikajúce využitie v projekte bytového komplexu Rivapark v Dunajskej Strede. Konštrukčná výška suterénu bola znížená, čo umožnilo zvýšiť úroveň základovej škáry o celých 60 cm. Ide o stavbu, akých sa dnes stavia množstvo, preto ukážka efektívnej realizácie prechodového stropu pomocou transferového nosníka DELTABEAM® určite príde vhod nejednému architektovi či statikovi.

Prenos síl zo stien na stĺpy

Rivapark predstavuje súbor päťpodlažných bytoviek, ktoré ponúkajú moderné a pohodlné bývanie. Pri realizácii projektu bolo potrebné vyriešiť výzvu v podobe prechodu medzi stĺpmi podzemného podlažia a murovanými stenami v hornej časti budovy. S podobnými výzvami sa stretávajú projektanti pri takmer všetkých viacpodlažných stavbách, ktoré majú zmenu nosného systému.

Tradičný postup by zahŕňal použitie masívnych železobetónových nosníkov s hrúbkou 80 – 100 cm, ktoré vstupujú do konštrukčnej výšky podzemného podlažia. Takéto riešenie má však niekoľko nevýhod. Jednou z nich sú vysoké náklady na výkopové práce potrebné pre vytvorenie dostatočného priestoru pre takéto robustné nosníky. Ďalšou nevýhodou je dlhá príjazdová rampa do podzemného podlažia určeného pre parkovanie.

Technické riešenie Peikko

Efektívne riešenie ponúka dcérska spoločnosť fínskeho výrobcu Peikko s inovatívnym nosníkom DELTABEAM®, ktoré vyrába na Slovensku v závode v Kráľovej nad Váhom. Spriahnuté nosníky prenášajú zaťaženie murovaných stien a plošné zaťaženie z príslušných polí zo všetkých nadzemných podlaží do podzemných železobetónových stien. Napojenie nosníkov je zabezpečené pomocou dvojice skrutiek, ktoré sú vopred zabudované do železobetónových stien. Po inštalácii nosníkov je na ich konci vytvorené debnenie pre betónovú zálievku.

Oproti pôvodnému riešeniu s využitím prefabrikovaného železobetónového nosníka prinieslo riešenie Peikko s využitím spriahnutého nosníka DELTABEAM® zníženie konštrukčnej výšky podlažia až o 60 cm
Oproti pôvodnému riešeniu s využitím prefabrikovaného železobetónového nosníka prinieslo riešenie Peikko s využitím spriahnutého nosníka DELTABEAM® zníženie konštrukčnej výšky podlažia až o 60 cm | Zdroj: Peikko

Tento systém sa vyznačuje schopnosťou prenášať potrebné zaťaženie s oveľa menším prierezom nosníkov. V projekte Rivapark to umožnilo vytvoriť štíhlu konštrukciu prechodového stropu, vďaka čomu bola znížená konštrukčná výška podzemného podlažia až o 60 cm. Vďaka tomuto riešeniu sa podarilo úspešne redukovať náklady na výkop a zároveň skrátiť dĺžku prístupovej cesty do garáže. V tomto konkrétnom prípade bolo ušetrených spolu 300 m3 výkopu a nájazdová rampa bola skrátená až o 3 metre.

Medzi ďalšie výhody patrí zvýšená rýchlosť výstavby, ktorá umožňuje efektívne dokončovanie projektov. Vďaka svojmu dizajnu umožňuje systém viesť inštalácie rozvodov a vzduchotechniky tesne pod stropom, čo zabezpečuje flexibilitu a optimálne využitie priestoru.

Zníženie konštrukčnej výšky podzemného podlažia zároveň umožnilo skrátiť nájazdovú rampu do garáže o viac ako 3 metre. Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z veľkosti pozemku bolo toto skrátenie jednou z kľúčových výhod riešenia Peikko.
Zníženie konštrukčnej výšky podzemného podlažia zároveň umožnilo skrátiť nájazdovú rampu do garáže o viac ako 3 metre. Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z veľkosti pozemku bolo toto skrátenie jednou z kľúčových výhod riešenia Peikko. | Zdroj: Peikko

Výroba na Slovensku

Využitie nosníkov DELTABEAM® v prechodových podlažiach je plne opodstatnené vďaka mnohým výhodám tohto riešenia v porovnaní so železobetónovým nosníkom. Moderný konštrukčný systém sa vyznačuje zníženou hrúbkou a hmotnosťou, pričom zachováva dostatočnú pevnosť a stabilitu. Použitie však nájde aj v projektoch, kde sa kladie dôraz na tenké a elegantné konštrukcie, ktoré zabezpečujú priestorovú voľnosť a estetiku interiéru.

Nosníky sa vyrábajú na mieru pre každý projekt vo výrobnom závode Peikko na Slovensku. Spoločné umiestnenie projektového oddelenia a samotnej výroby nosníkov na jednom mieste v obci Kráľová nad Váhom je veľkou výhodou, pretože prináša rýchlejšiu komunikáciu medzi oddeleniami projekčnej kancelárie a plánovania výroby.

Počas celého procesu projektovania a montáže je k dispozícii oddelenie technickej podpory. Pre zákazníkov je dôležité, že projektanti sú k dispozícii na Slovensku, a preto je komunikácia priama a efektívna, čo zjednodušuje realizáciu projektu a prípadné úpravy projektov aj počas výstavby.

Schéma rozloženia a uloženia nosníkov DELTABEAM® v projekte bytového komplexu Rivapark v Dunajskej Strede. Každý transferový nosník je vyrobený na mieru vo výrobnom závode Peikko v Kráľovej nad Váhom.
Schéma rozloženia a uloženia nosníkov DELTABEAM® v projekte bytového komplexu Rivapark v Dunajskej Strede. Každý transferový nosník je vyrobený na mieru vo výrobnom závode Peikko v Kráľovej nad Váhom. | Zdroj: Peikko

Efektívna konštrukcia

Projekt Rivapark je názornou ukážkou toho, ako nosníky DELTABEAM® nielenže môžu byť použité, ale predstavujú priam ideálne riešenie pre moderné, avšak celkom bežné stavby, ktoré vznikajú po celej krajine v hojnom počte a ktoré si kladú za cieľ maximalizovať efektivitu a funkčnosť priestoru s ohľadom na konkrétne požiadavky a obmedzenia staveniska.

Peikko prináša do stavebníctva nové možnosti využitia spriahnutého oceľového nosníka a otvára dvere k efektívnejším a udržateľnejším konštrukciám, ktoré sú v severnej či západnej Európe už štandardným riešením. Udržateľnosť produktu potvrdzuje aj certifikát EPD.

Riešenie spoločnosti Peikko pri navrhovaní, projektovaní a výrobe nosníkov pre projekt Rivapark ukazuje efektívne uplatnenie vývoja v praxi a dokazuje, že ponúknutý konštrukčný návrh môže priniesť zmenu na stavbe.

Zdroj: PR článok Peikko Slovakia s.r.o.