Vizualizácia parku Panattoni

Panattoni Park Dunajská Streda dostal zelenú

Partneri sekcie:

Nový logistický park Panattoni Park Dunajská Streda získal kladné rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Investorovi prinesie moderné skladovacie a výrobné priestory.

„Nová A-class priemyselná budova bude navrhnutá s dôrazom na energetickú efektívnosť a minimálny dopad na okolie,“ uvádza spoločnosť v tlačovej správe. Zámerom spoločnosti Panattoni je vytvoriť modernú priemyselnú budovu s minimálnym dopadom na životné prostredie, ktorá bude citlivo začlenená do krajiny novými plochami zelene.

Vďaka tomuto projektu získa priľahlá obec Kútniky-Blažov verejný park o veľkosti 12 727 m2, ktorý bude vybudovaný počas výstavby priemyselného areálu, pričom nadviaže na rekreačnú plochu jazera Báger. ´Súčasťou návrhu je aj maximalizácia množstva zelene v rámci lokality vrátane rozdelenia a ozelenenia komunikačného priestoru.

„Spoločnosť Panattoni pozitívne prijíma rozhodnutie Okresného úradu Trnava k zámeru realizácie projektu Panattoni Park Dunajská Streda. Tento záver ukazuje ochotu a angažovanosť spoločnosti pri riadení a riešení aspektov týkajúcich sa projektu v dotknutej oblasti. Developer účinne reagoval na vecné diskusie a všetky odporúčania, vďaka čomu projekt dosiahol v oblasti environmentálneho vplyvu špičkovú celosvetovú úroveň,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Vizualizácia parku Panattoni
Vizualizácia parku Panattoni | Zdroj: Panattoni

Nový logistický park od developerskej spoločnosti Panattoni sa bude nachádzať v severnej časti obce Kútniky-Blažov, východne od Dunajskej Stredy. Vďaka svojej strategickej polohe blízko k hlavným dopravným trasám a dôležitým mestám, park predstavuje ideálnu príležitosť pre firmy zamerané na efektívne distribučné procesy. Areál komplexu priemyselnej haly vznikne na ploche pozemku o výmere 286 263 m2, pričom dôjde k vybudovaniu jednej logistickej haly so súvisiacim zázemím o rozlohe 135 290 m2.

„Výsledné rozhodnutie Okresného úradu, ktoré zdôrazňuje prijateľnosť a realizovateľnosť projektu po implementácii nevyhnutných opatrení na redukciu vplyvov na životné prostredie, kvitujeme. Veríme, že prispejeme k zlepšeniu kvality života miestneho obyvateľstva a životného prostredia,“ uviedol Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovensko.

Okolie parku plné zelene má byť prístupné pre širokú verejnosť a obyvatelia ho budú môcť využívať bez obmedzení. Aby bol park dostupný aj pre cyklistov, vybuduje developer niekoľko nadväzujúcich cyklistických ciest a piktokoridorov v rámci dotknutého územia ako aj v blízkom okolí.