CTP Gbeľany

Výrobno-skladový areál žilinského CTParku investora vyšiel na takmer 10 miliónov

Výrobno-skladová hala v ZG3 je stavebne členená na dve samostatné časti umožňujúce rozdelenie objektu na samostatné prevádzky: jednotku A (výrobňa) a jednotku B (sklad).

Hlavný objekt má obdĺžnikový tvar a je umiestnený kolmo na štátnu cestu. Súčasťou haly je trojpodlažný administratívno-sociálny vstavaný priestor pre jednotku A a jednopodlažný priestor pre jednotku B. Objekt je opláštený vodorovnými sendvičovými minerálnymi panelmi hr. 150 mm. Fasády administratívnych častí a vstupy sa pre lepšiu orientáciu návštevníkov vizuálne odlišujú.

CTP Gbeľany
CTP Gbeľany | Zdroj: CTP

Fasáda administratívy je doplnená plochami pásových okien s hliníkovými rámami a hlavné vstupy zvýrazňujú zasklené steny. Strešnú konštrukciu objektu tvorí skladaný plášť z oceľového trapézového plechu, minerálnej vlny a PVC fólie. Presvetlenie skladovo-manipulačných priestorov zabezpečujú strešné svetlíky.

CTP Gbeľany
CTP Gbeľany | Zdroj: CTP

Výrobno-skladový areál ZG, Hala SO 03, CTPark Žilina-Gbeľany

Výška investície: 9 mil. eur
Investor: CTP Alpha SK
Architekt: CTP Invest SK
Generálny projektant: DANKO engineering
Hlavný inžinier projektu: Vladimír Šagath
Zhotoviteľ: CTP Invest SK
Dodávateľ: CTP Invest SK
Rozmery haly: 216,8 × 132,8 m
Zastavaná plocha haly: 28 791 m2
Svetlá výška haly: 10,5 m
Realizácia: 3/2021 – 12/2021

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2022.