elektraren

Pri Žiari nad Hronom vznikne prvá geotermálna elektráreň

Výstavba elektrárne by mala začať v prvom štvrťroku budúceho roka a začiatok prevádzky predpokladá investor v prvom kvartáli 2026.

V okrese Žiar nad Hronom pripravuje výstavbu prvej geotermálnej elektrárne na Slovensku košická spoločnosť PW Energy, a.s. Ako vyplýva zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), predpokladané investičné náklady prvej fázy žiarskeho projektu dosiahnu podľa variantu 108 – 120 miliónov eur.

Projekt elektrárne má do regiónu priniesť čistý, udržateľný zdroj elektriny, navyše s možnosťou dodatočného využitia zostatkového tepla. Výstavba elektrárne by mala začať v prvom štvrťroku budúceho roka a začiatok prevádzky predpokladá investor v prvom kvartáli 2026.

Teplo po desaťtisíce domácností

Projekt budú v rámci prvej etapy tvoriť dve geotermálne prevádzky situované v katastrálnom území obce Lovča a Horné Opatovce v meste Žiar nad Hronom. Ich plánovaný inštalovaný výkon predstavuje spolu 12,6 až 13 elektrických megawattov (MWe).

„Celkový potenciál Žiarskej kotliny sa predpokladá na úrovni minimálne 20 MWe. To znamená, že elektrina z geotermálnej energie by mohla zásobovať zhruba 50-tisíc domácností. Zostatkové teplo z tohto procesu možno využiť ako zdroj na centrálne zásobovanie teplom pre ďalšie desaťtisíce domácností, ale aj v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely,“ objasnil pre agentúru SITA projektový manažér PW Energy Michal Mašek.

Elektráreň s binárnym cyklom

Po technologickej stránke vyžaduje využívanie geotermálnej energie realizáciu vrtov s hĺbkou tri až štyri kilometre. Voda zo zeme s teplotou 140 – 150 stupňov Celzia sa dostáva na povrch, kde cez ohrev pracovnej kvapaliny vytvára paru a tá poháňa turbínu generátora. Vyrobená elektrická energia je následne dodávaná do distribučnej siete.

Geotermálna elektráreň bude využívať tzv. binárny cyklus, v ktorom vyčerpaná horúca voda cirkuluje v uzavretom systéme bez toho, aby prišla do kontaktu s blízkym okolím. Vďaka tomu je zabezpečené, že energeticky využitá voda, ktorá odovzdá svoje teplo, po ochladení putuje prostredníctvom reinjektážneho vrtu naspäť pod zemský povrch, odkiaľ sa pôvodne čerpala.

Oblasť s vyhovujúcimi podmienkami

„Prírodné podmienky na Slovensku prajú výrobe elektrickej energie z geotermálnych zdrojov, pretože vytvárajú predpoklad výskytu dostatočne horúcej vody. Splnená je aj druhá podmienka – priepustná štruktúra horninového podložia, odkiaľ sa táto voda čerpá,“ konštatuje manažér.

Tiež tvrdí, že spoločnosť vytipovala najperspektívnejšie územia na základe dostupných dát z geologických prieskumov. „Všetci odborníci potvrdili vyhovujúce hydrogeotermálne podmienky práve v oblasti Žiaru a ako ďalší krok odporučili realizáciu prieskumného vrtu,“ približuje Mašek.

Spoločnosť PW Energy sa zaoberá možnosťami využitia geotermálnej energie na Slovensku. Svoje projekty aktuálne realizuje v okresoch Žiar nad Hronom a Prešov. Spoločnosť je členom združenia EGEC (European Geothermal Energy Council), neziskovej medzinárodnej organizácie založenej v roku 1998. Tá podporuje geotermálne odvetvie v Európe, ako aj Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

SITA