Priemyselny areal Zeppelin 02
Galéria(6)

Priemyselný areál Zeppelin: CO2 neutrálny, pragmatický a usporiadaný

Areál a jeho prevádzkové objekty efektívne a architektonicky zaujímavo kombinujú administratívnu, skladovú a servisnú prevádzku.

Priemyselný prevádzkový areál bratislavskej pobočky Zeppelin SK sa nachádza v lokalite Triblavina, Bernolákovo. Jedným z východísk návrhu stavby pobočky Zeppelin SK Bratislava, Triblavina na Baničovej ulici v Bernolákove bola aj dobrá marketingová viditeľnosť areálu a jeho prevádzky z diaľnice D1 a priľahlej obslužnej komunikácie.

Predávané stroje musia stáť pozdĺž severnej, dobre viditeľnej strany pozemku a tento fakt následne definoval návrh logistiky areálu. Za líniou prezentovaných strojov je centrálne umiestnená hlavná prevádzková budova s čelnou administratívno-skladovou a obojstranne prejazdnou dielenskou časťou.

Priemyselny areal Zeppelin 02
Priemyselny areal Zeppelin 03
Priemyselny areal Zeppelin 06
Priemyselny areal Zeppelin 05
Priemyselny areal Zeppelin 04
Priemyselny areal Zeppelin

Okolo hlavnej prevádzkovej budovy je manipulačný priestor a trasa vnútornej obslužnej komunikácie, areál je dopravne zokruhovaný. Poslednou prevádzkovou časťou areálu za vnútroareálovým cestným okruhom sú prevádzkové plochy na odstávku opravovaných strojov a technický objekt, ktorý je kombináciou prístrešku a menších dielenských prevádzok.

Územie priamo pri vjazde na pozemok je určené na parkovanie áut zamestnancov a návštevníkov prevádzky. Klientom prevádzky je počas dňa voľne prístupné vrátane zázemia na nabíjanie elektromobilov. Všetky ostatné plochy okolo hlavnej budovy sa nachádzajú za trvalo uzatvoreným a kontrolovaným vstupom, vjazdom a výjazdom.

Priemyselny areal Zeppelin 03
Priemyselný areál Zeppelin | Zdroj: Archív PHA

Architektonicky jasný rukopis

Celý areál a hlavná prevádzková budova sú navrhnuté pragmaticky a prakticky. Funkčný a dispozičný program je radený postupne a logicky od vstupu klientov do areálu cez pohyb jej pracovníkov až po výrobné priestory naviazané na vonkajšie manipulačné plochy.

Rôzne výškové požiadavky na jednotlivé časti stavby sú premietnuté do kaskádovito odstupňovaných plochých striech, klesajúcich od vyšších servisných boxov smerom k administratívnej prevádzke, parkovisku klientov a vstupu do budovy. Budova tak neobsahuje zbytočne vysokú administratívnu halu, no vzdušný dojem z interiéru a príjemný viacrozmerný pocit z priestoru zostáva zachovaný predovšetkým v nadväznosti na zaujímavú schodiskovú časť objektu so strešným svetlíkom.

Fasády stavby sú v priestoroch administratívy tvorené veľkými pásovými oknami orientovanými na vstup, vjazd a plochy v predpolí stavby. Všetci pracovníci v prevádzke budú mať dokonalý prehľad o okolitom dianí, hlavne o pohybe klientov. Základnou nosnou materiálovou bázou stavby je monolitický a prefabrikovaný železobetón a oceľové skeletové, stĺpové a priehradové konštrukcie.

Vizuálny výraz fasád, predpísaný koncernovým dizajnovým manuálom, je v administratívnej časti vytvorený metalickým profilovaným plášťom antracitovej farby, materialita dielenskej časti je definovaná prefabrikovaným sendvičovým pohľadovým železobetónom.

Zodpovedné ekologické nastavenie spoločnosti naznačuje fotovoltický systém umiestnený na strechách a južnej fasáde hlavnej prevádzkovej budovy. Prevádzkovo je nový areál CO2 neutrálny. Neoddeliteľnou súčasťou identity stavby je aj jej farebne osviežujúci, autorsky navrhnutý interiér a zapamätateľný grafický informačný systém.

Priemyselny areal Zeppelin 05
Priemyselný areál Zeppelin | Zdroj: Archív PHA

Zeppelin SK Bratislava, Triblavina, Priemyselný areál

Výška investície: 5,5 mil. eur
Investor: Zeppelin
Architekti: Branislav Hovorka, Martin Paulíny, Marek Peťovský
Zastavaná plocha hlavnej prevádzkovej budovy: 1 657 m2
Zastavaná plocha technického objektu: 458 m2
Celková plocha podlaží hlavnej prevádzkovej budovy: 2 132 m2
Celková úžitková plocha podlaží hlavnej prevádzkovej budovy: 1 700 m2
Realizácia: 2018 – 2022

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2022.