elektraren

PW Energy plánuje postaviť ďalšiu geotermálnu elektráreň, tentoraz pri Prešove

Partneri sekcie:

Projekt výstavby spoločnosť aktuálne predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredia.

Neďaleko Prešova vznikne geotermálna elektráreň. Projekt využitia geotermálnej energie na výrobu zelenej elektriny a tepla pri krajskom meste pripravuje slovenská spoločnosť PW Energy, ktorá výstavbu podobného zariadenia pripravuje aj v Žiari nad Hronom.

Projekt v Prešove s predpokladanými investičnými nákladmi v rámci prvej fázy vo výške 54 miliónov eur má popri bezemisnej výroby elektriny umožniť aj všestranné využitie zostatkového tepla. Projekt výstavby spoločnosť aktuálne predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Udržateľný zdroj energie v regióne

Ako v tejto súvislosti informoval projektový manažér PW Energy Michal Mašek, zámer výstavby geotermálnej elektrárne pri meste Prešov má do regiónu priniesť udržateľný zdroj energie. Región vyšiel z dlhodobého skúmania oblastí z hľadiska ich hydrogeologických podmienok ako jeden z najperspektívnejších na Slovensku.

„Z viacerých lokalít, ktoré sme posudzovali, má prešovská kotlina jedny z najlepších podmienok. Môže za to nadpriemerný teplotný gradient až okolo 40 stupňov Celzia a zároveň vyhovujúca skladba horninového podložia s výskytom geotermálnych kolektorov, teda využiteľnej horúcej vody, z ktorej vyprodukujeme zelenú energiu,“ vysvetlil Mašek s tým, že teplotný gradient vyjadruje, ako s pribúdajúcou hĺbkou stúpa teplota v zemi.

Spomínaná hodnota 40 stupňov Celzia na jeden kilometer je aj nad celosvetovým priemerom pohybujúcim sa okolo 25 až 30 stupňov Celzia. Znamená to, že v okolí Prešova sa v menšej hĺbke vyskytuje vyššia teplota ako v iných oblastiach.

Potenciál potvrdil vrt

Na výrobu elektriny z geotermálnych zdrojov sa bude využívať horúca voda s teplotou okolo 140 stupňov Celzia. Jej výskyt v hlbinných štruktúrach potvrdil v minulosti geologický vrt vykonaný v tejto lokalite. Na základe toho uskutočnila spoločnosť v okolí Prešova podrobný seizmický prieskum v teréne.

„Vďaka meraniam sme získali ešte detailnejšiu predstavu o štruktúre horninového podložia a zároveň sme mohli určiť najvhodnejšie miesto pre realizáciu projektu, ktoré sa nachádza východne od mesta Prešov. Ďalším krokom je realizácia prieskumného vrtu, ktorý by mal potvrdiť potenciál oblasti v súvislosti s využitím geotermálnej energie,“ priblížil Mašek.

Využitie tepla na viaceré účely

V rámci zámeru počíta spoločnosť s výstavbou geotermálneho strediska situovaného v katastri obce Ľubotice. V prvej etape má byť inštalovaný výkon 6,3 až 6,5 elektrických megawattov (MWe).

„Celkový potenciál prešovskej kotliny odhadujeme zhruba trojnásobne, teda na približne 20 MWe. Elektrina vyrobená z geotermálnej energie by tak mohla zásobovať viac ako 50-tisíc domácností,“ hovorí projektový manažér spoločnosti.

„Benefitom je tiež možnosť využiť zostatkové teplo z výrobného procesu, ktoré je vhodné ako zdroj na centrálne zásobovanie teplom pre domácnosti, ale zužitkovať sa dá aj v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely,“ dodal.

SITA