ASB Články na tému

výrobné haly

Nový logistický park Panattoni Park Dunajská Streda získal kladné rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Investorovi prinesie moderné skladovacie a výrobné priestory.

redakcia ASB -

Nemecká rodinná spoločnosť Goldbeck pôsobiaca na Slovensku už od roku 2004 sa za roky svojho pôsobenia zaraďuje medzi lídrov stavebného trhu. Vo svojom portfóliu sa špecializuje na segment priemyselnej výstavby a to hlavne so zameraním na výrobné a logistické haly, administratívne budovy a parkovacie domy.