ASB Články na tému

Dunajská Streda

Nový logistický park Panattoni Park Dunajská Streda získal kladné rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Investorovi prinesie moderné skladovacie a výrobné priestory.

redakcia ASB -