Z priemyselnej zóny rezidenčná. Corwin doplnil detaily projektu v Novom Meste a odhaľuje potenciál celej lokality

Corwin buduje v Novom Meste nové lokálne centrum. Najskôr sa o to postaral projekt Guthaus, ktorý vznikol naproti Mladej Garde. Pokračovať sa bude o niekoľko metrov ďalej megaprojektom Palma a medzi týmito dvomi zámermi vznikne ďalšia zástavba – Polyfunkčný súbor R66. Ten ohlásil developer len v minulom roku, pričom dnes dopĺňa ďalšie podrobnosti.

Z priemyselnej zóny rezidenčná

Spoločnosť Corwin pokračuje v zmene brownfieldov na moderné mestské bývanie. Touto vetou sme minulý rok informovali verejnosť o novom zámere developera pod názvom Polyfunkčný súbor R66. Zástavba vznikne popri Račianskej ulici, ktorá dnes prechádza rekonštrukciou a kde len pred pár rokmi postavil Corwin ďalší development, bytový dom Guthaus.

Ten je situovaný naproti Mladej Garde v priemyselnej zóne, ktorá získala novú dominantu v roku 2022. Odvážny projekt veľkých mierok bol prvým zámerom Corwinu v tejto oblasti, developer naň ale nadviaže omnoho väčším zámerom – absolútnou transformáciou areálu Palma. 

Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.44.57
Umiestnenie Polyfunkčného súboru R66 – v strede, v hornej časti sa nachádza priemyselný areál Palmy a dole je možné vidieť tretí projekt Corwinu, Guthaus | Zdroj: EIA

Jeden z najočakávanejších zámerov v Bratislave je stále v povoľovacom procese, pričom len nedávno boli odhalené detaily bývania. Na vznik rezidenčných častí Palmy je ale potrebná zmena územného plánu, na ktorú developer stále čaká. Najbližšie je preto administratívna časť, ktorú už odsúhlasilo aj mesto.

Medzi týmito dvomi projektami sa dnes nachádza územie o rozlohe vyše 17-tisíc metrov štvorcových, ktoré je dnes zastavané administratívnou budovou s bytovým domom, ale aj skladovými halami či ďalšími objektmi. Spoločnosť Corwin chce toto miesto kompletne prebudovať, v dôsledku čoho pôvodná zástavba zanikne a vznikne tu Polyfunkčný súbor R66.

Projekt pre vyše tisícku obyvateľov

Developer predložil tento zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v októbri minulého roka, čím odhalil konkrétne plány. Názov nového komplexu je pritom odvodený od aktuálnej adresy, kde vznikne polyfunkčný súbor – Račianska 66. Projekt je navrhnutý na princípoch komunitného mesta a kladie dôraz na ľudskú mierku, striedanie tichých a živých zón či blokovú architektúru s prevahou nízkopodlažných budov.

Naplánované tu sú dva samostatné celky – solitér, ktorý je prístavbou a nadstavbou administratívnej budovy, a mestský blok, ktorý je súborom objektu občianskej vybavenosti a bytových domov s 281 bytmi a občianskou vybavenosťou v parteri. Sklady nahradí polouzatvorený blok rezidenčných budov s výškou 6 až 8 nadzemných podlaží s rôznymi sekciami, pričom mestský blok bude mať vo svojom strede veľký komunitný priestor. 

SouthView Bratislava R66 male
Jediná vizualizácia Polyfunkčného súboru R66 | Zdroj: EIA

Kontrastom k nižším domom bude 14-podlažný objekt s výškou 46 metrov v severnej časti bloku vo vnútri územia. Väčšina bytových domov má komunikačné priestory prirodzene presvetlené a prevetrávané. 

Každý dom ponúka širokú škálu bytov – od 70 jednoizbových cez štandardné aj atypické dvojizbové byty, ktorých bude 67, až po veľkorysých 94 trojizbových bytov a 50 štvorizbových a päťizbových jednotiek preplávajúceho charakteru. Všetky majú dedikovaný exteriérový priestor vo forme balkónov, loggií alebo terás. 

Nehnuteľnosti na prízemí majú predzáhradky orientované do vnútrobloku alebo po jeho obvode. Byty vo vnútroblokoch majú priamy kontakt s poloverejným až privátnym dvorom. Strešné byty s prevažne veľkými výmerami majú k dispozícii terasy s výhľadmi do okolia. Celkovo bude Polyfunkčný súbor R66 určený pre vyše 1 200 obyvateľov vrátane užívateľov občianskej vybavenosti.

Kancelárska budova popri Račianskej bude zrekonštruovaná, pribudne tu prístavba i nadstavba, čím sa vytvorí prirodzená hluková bariéra od cesty a električkovej trate z Račianskej ulice. Dosahovať bude 9 nadzemných podlaží. Druhý z objektov občianskej vybavenosti bude priamou súčasťou mestského bloku. V častiach orientovaných k námestiu budú privátne kancelárske priestory a kreatívne ateliéry pre menšie firmy a občianska vybavenosť v parteri.

Bývanie od švédskych architektov

O architektúru sa v tomto prípade postarala švédska architektonická kancelária OKIDOKI, ktorá spolupracuje so slovenským partnerom Superatelier. Celková podoba projektu je výsledkom súťaže, v ktorej švédsky ateliér zvíťazil spomedzi štyroch svetových ateliérov. Základnou mernou jednotkou riešenia archtektov je pravidelná fasáda, jasný raster okien, opakujúci sa fasádny element s rozličným charakterom od domu k domu. Jasné definovanie fasád predurčuje aj dispozičné riešenie bytov, kde najväčšou prioritou je veľký a kvalitný denný priestor. 

Švédskymi architektmi bol spracovaný aj krajinársky návrh. Nachádzať sa tu budú plochy určené pre verejnosť (zeleň na námestí, zeleň v parku), cez polosúkromné plochy (zeleň na nádvorí, zeleň na strešných terasách), až po plochy určené primárne pre rezidentov (zeleň v okolí komunitného domčeka, zeleň na balkónoch, zeleň v predzáhradkách). Samozrejmosťou sú extenzívne zelené strechy na budovách.

Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.09.26
Situácia Polyfunkčného súboru R66 | Zdroj: EIA

„Doprava je v území ukľudnená, chodec je na prvom mieste,” znie v dokumentácii projektu. Autá budú teda parkovať v podzemných garážach, ktoré sú umiestnené pod blokovými objektami a časťou vnútrobloku v dvoch podzemných podlažiach. Celkovo tu vznikne 600 parkovacích miest, z ktorých bude na teréne len 7. Popri Račianskej ulici vznikne tiež cyklotrasa.  

Corwin by chcel začať s výstavbou v roku 2027 s predpokladaným dokončením v roku 2029. Do projektu chce developer investovať približne 80 miliónov eur. 

Doplnené detaily i nové pohľady

Len o mesiac neskôr po predložení projektu na EIA, v novembri roku 2023, bol Ministerstvom životného prostredia SR zverejnený rozsah hodnotenia. V ňom určil rezort niekoľko všeobecných podmienok i špecifických požiadaviek, ktoré mal developer upresniť a doplniť v správe o hodnotení. 

Táto správa bola zverejnená na EIA len pred pár dňami spoločne s prílohami, ktoré odhaľujú ďalšie detaily celého zámeru. Doplnené boli rezy a pohľady, ktoré podrobne poukazujú na jednotlivé sekcie bytových domov, ale aj výšku objektov i farebné členenie jednotlivých fasád. Vyššie objekty budú disponovať červeným odtieňom a nižšie stavby zase zeleným odtieňom farieb (*podľa spoločnosti Corwin sú však tieto farby len ilustračné a zámerom je ilustrovať len hmotu, pozn. red.)

Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.07.58
Rezy a pohľady projektu, ktoré boli zverejnené len pred pár dňami | Zdroj: EIA

Najvyšší z domov s výškou 46 metrov bude umiestnený za budovou občianskej vybavenosti popri železničnej trati a nadväzovať naň budú ďalšie sekcie domov. Tie už budú nízkopodlažné s výškou 22 až 27 metrov. Zrekonštruovaná kancelárska budova popri Račianskej bude disponovať výškou 30 metrov.

Developer doplnil aj situáciu s územnými rezervami. Tá zobrazuje úplne novú križovatku vytvorenú priamo pri projekte s novými priechodmi pre chodcov i rozšírenou Račianskou. Taktiež ukazuje aj zdvojkoľajnenie železničnej trate a vytvorenie zastávky Mladá Garda. Tieto realizácie by boli pre danú lokalitu nepredstaviteľným plusom, netreba však zabúdať, že ide len o územné rezervy (*s daným projektom teda nesúvisia a nebudú sa realizovať, pozn. red.).

Prítomná je aj nová schéma pešej a cyklistickej dopravy. Zobrazené tu sú interiérové aj exteriérové cyklostojiská, ktoré bolo požadované doplniť. Rovnako je tu znázornená vzájomne prepojená sieť pešej i cyklistickej dopravy, ako aj plánované cyklotrasy na Račianskej v zmysle technickej štúdie mestského projektu R13. Predložený je aj krajinársky návrh od švédskeho ateliéru OKIDOKI, ktorý zobrazuje konkrétne sadové úpravy, ako aj vznik dažďovej záhrady. 

Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.08.59
Schéma pešej a cyklistickej dopravy | Zdroj: EIA

V neveľkej vzdialenosti od seba teda vzniknú tri projekty developera Corwin. Ten zmení nevýraznú priemyselnú zónu na nové lokálne centrum, ktorého prednosťou bude bývanie. A Polyfunkčný súbor R66 bude jeho súčasťou, čím Corwin odkrýva potenciál celej lokality.

Po jednej vizualizácii, ktorá bola dostupná v minulom roku, sú dostupné nové nákresy i situácie. Komplex sa teda postupne odhaľuje verejnosti, stále však čaká na zásadnejší posun v povoľovaní, ktorý zatiaľ nenastal. 

Po splnení podmienok rezortu životného prostredia má k tomuto kroku bližšie. Rovnako by nemal byť problém ani s vydaním súhlasného záväzného stanoviska od mesta, nakoľko územný plán tu predpokladá mix bývania a občianskej vybavenosti, čo Corwin v tomto projekte splnil. Dnes je však súbor za desiatky miliónov eur pre vyše tisícku obyvateľov stále vzdialený.

SouthView Bratislava R66 male
Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.08.32
Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.08.16
Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.07.58
Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.09.26
Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.08.59
Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.07.34
Snímka obrazovky 2024 04 24 o 14.44.57

Polyfunkčný súbor R66, Bratislava-Nové Mesto

Investor: CC Pi (Corwin, Hartenberg Holding)
Architekt:
OKIDOKI (Švédsko)
Finančné náklady: 80 mil. €
Počet bytov: predbežne 281
Počet parkovacích miest: 600
Celková plocha areálu: 17 147 m2
Zastavaná plocha (nad upraveným terénom): 5 143 m2
Plocha zelene: 6 203 m2
Stav: v príprave
Realizácia: Q1 2027 – Q1 2029