Umiestnenie Polyfunkčného súboru R66 – v strede, v hornej časti sa nachádza priemyselný areál Palmy a dole je možné vidieť tretí projekt Corwinu, Guthaus Zdroj: EIA