ASB Články na tému

Strabag

V apríli začala spoločnosť STRABAG, s. r. o., s realizáciou modernizácie úseku cesty I/9 Janova Lehota – Lutila. Projekt zlepšenia parametrov cestnej komunikácie, pomerne štandardný zo stavebného hľadiska, využil stavebný tím STRABAG-u na zapojenie viacerých inovatívnych digitálnych procesov a nástrojov.

Vzhľadom na dopravnú vyťaženosť diaľničného úseku D2, na ktorom sa most v bratislavskom Lamači nachádza, prebiehala jeho rekonštrukcia v dvoch fázach počas letných školských prázdnin v rokoch 2021 a 2022. Hoci most nemá výnimočné rozmery a parametre, ide o objekt, ktorý zabezpečuje križovanie mimoriadne dôležitých a vyťažených cestných a železničných koridorov.

Predmetom článku je realizácia železničného mosta cez potok Varínka v sžkm 327,632 na stavbe „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“. Stavebníkom sú Železnice Slovenskej republiky a zhotoviteľom je spoločnosť STRABAG, s. r. o.

O výstavbe obojstranného odpočívadla na novovybudovanej rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť pri vstupe na územie Slovenskej republiky z Maďarskej republiky sme priniesli základné informácie už pred rokom. V tomto čísle sa k stavbe vraciame, aby sme sa pozreli na aktuálny stav a časti stavby realizované vlastnými kapacitami spoločnosti STRABAG , s. r. o.