NUNB1

 Nemocničné repete:V Bratislave majú byť dve nové nemocnice. Predbežne sa počíta aj s PPP projektom

V roku 2017 vláda schválila výstavbu Univerzitnej nemocnice Rázsochy v bratislavskom Lamači. Po mnohých peripetiách a po jej vyradení z financovania z  plánu obnovy sa v máji 2024 otočila karta. Toľko potrebná univerzitná nemocnica, teraz pod názvom Národná univerzitná nemocnica,  dostala nové umiestnenie.

Kabinet schválil v stredu 29.mája, že ňou bude areál nemocnice v Ružinove. V lokalite Rázsochy má byť po novom moderný Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), ktorý dlhé roky sídli v lokalite Kramáre v mestskej časti Nové Mesto.

Stavba v Ružinove s 1015 lôžkami (Rázsochy mali mať 802 lôžok)  má byť hotová v roku 2031 resp. 2032 a nový NÚDCH s 446 lôžkami do konca roku 2030 resp. 2031.

Ministerka Zuzana Dolinková verí, že tieto termíny sa skrátia prijatím zákona o strategických investíciách a novelou zákona o verejnom obstarávaní (platnou od 1.8.2024 podľa jej informácií).

„Viem si predstaviť rôzne zdroje financovania, nebudú to len peniaze zo štátneho rozpočtu, pretože, ako vieme, sme v časoch konsolidácie: Preto aj formy PPP projektov, súkromných investorov, sú formy s ktorými počítame,“  uviedla ministerka po rokovaní vlády s tým, že sa bude na novo súťažiť dokumentácia pre obe nové nemocnice.

Vstup do navrhovanej Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Vstup do navrhovanej Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. | Zdroj: MZ SR

Vláda a rezort zdravotníctva urobili schválením uznesenia rázne rozhodnutie  a vzali na plecia kroky k výstavbe hneď dvoch nemocníc. Nezačínajú však v  bode 0 na „zelenej lúke“. Rezort pri tvorbe materiálu na vládu  využil adaptácie existujúceho projektu Rázsochy do Ružinova a existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy, ktoré vypracovala spoločnosť Amber Engeneering Slovakia. Tá bola zapojená do prípravy univerzitnej nemocnica v Rázsochách. Ministerka prezentovala zámery nových nemocníc širokej odbornej verejnosti 28.mája.

Vizualizácia nového Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.
Vizualizácia nového Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. |

Materiál odporúča zrekonštruovať blok D v Ružinove  a jeho prispôsobiť ho na dlhodobú lôžkovú starostlivosť ( 604 lôžok po rekonštrukcii). Ďalej dobudovať novej nemocnice v priestore susedného Zimného štadióna Vlada Dzurillu, ktorá bude s nemocnicou prepojená mostom.

Má sa pri tom maximálne využiť vypracovaná dokumentácia. Tým sa umožní umiestnenie tejto časti nemocnice v samostatnej budove s priamym prístupom k vonkajšiemu prostrediu a zeleni, a zároveň toto riešenie zabezpečí lepšiu kvalitu poskytovaných služieb a pohodlie pre pacientov a to všetko pri maximálne efektívnom využití verejných finančných prostriedkov.

Zhotoviteľ stavby má stavbu realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC žltá kniha alebo podobne, systémom naprojektuj a postav. Odhadované celkové trvanie realizácie od prípravy projektovej dokumentácie  na povolenia je maximálne 96 mesiacov. Uvedená navrhovaná lokalita v Ružinove zároveň disponuje priestorom na vybudovanie vzdelávacieho zázemia formou campusu tak, ako bola navrhnutá v lokalite Rázsochy.

Pri adaptácii medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy navrhol Amber Engeneering Slovakia štruktúra pracovísk na podklade analýzy dát a strategických materiálov objednaných NÚDCH. Spoločnosť odporúča v koncepcii aj hotel pre príbuzných detí, vybudovanie zázemia pre materskú školu pre zamestnancov či urobiť dopravné riešenie nemocnice a okolia.

Areál nemocnice v Bratislave-Ružinove.
Areál nemocnice v Bratislave-Ružinove. | Zdroj: Monika Voleková

V súvislosti s NÚDCH pokračuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ide o zmenu navrhovanej činnosti, ktorá predstavuje zbúranie niektorých častí nemocnice a dostavbu nových, prevažne na jej západnej strane.

Orientačný harmonogram počíta podobne ako v prípade nemocnice v Ružinove,  s tým, že zhotoviteľ zrealizuje stavbu podľa  podmienok FIDIC žltá kniha alebo podobne. Odhadované celkové trvanie realizácie od prípravy Projektovej dokumentácie na povolenia je maximálne 78 mesiacov. V oboch prípadoch predloží rezort na vládu koncepcie rozvoja po vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti, ktorá bude obsahovať náklady na investície a vláda ich schváli.

Národná univerzitná nemocnica, Bratislava-Ružinov

Lôžka: 1015
Operačné sály:23
Podlahová plocha:160 300 m2
Stav: v príprave