Vizualizácia nového Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.
Vizualizácia nového Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Zdroj: MZ SR