Na ilustračnej snímke sú byty.

Ponukové ceny bývania stúpli v 2. štvrťroku o 6,4 %, ide najmä byty s piatimi izbami

Ide o porovnanie s prvým štvrťrokom 2022. Medziročný rast predstavuje 25,5 %, uvádza to v rýchlom komentári (2. augusta) k realitnému trhu Národná banka Slovenska (NBS).

Ceny bytov a rodinných domov stúpli približne v rovnakej miere. Najrýchlejší rast pozoruje NBS v Žilinskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji.  Drahšie kraje, ako Bratislavský a Košický, rastú pomalším tempom.

Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností sa nachádza na úrovni 2671 eur/m2, čo zodpovedá nárastu o 161 eur/m2 oproti 1. štvrťroku. Priemerná cena bytov sa v 2. štvrťroku vyšplhala na úroveň 2947 eur/m2. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o nárast 6,8 % (28,2 % oproti rovnakému obdobiu v minulom roku).

Medziročný rast jednotlivých typov bytov je približne podobný. Ceny 5-izbových bytov v minulosti za ostatnými zaostávali, v 2. štvrťroku však výrazne medzikvartálne vzrástli. Týchto bytov je v ponuke relatívne málo, pričom značnú časť v súčasnosti tvoria novostavby, čo je dôvod aktuálnej vysokej priemernej ceny. Priemerná cena domov dosahuje 1987 EUR/m2, medzi štvrťrokmi teda vzrástla o 6,1 % (medziročne 19 %).

V raste cien dominuje Žilinský kraj

V porovnaní s 1. štvrťrokom 2022 rástli ponukové ceny nehnuteľností na bývanie najrýchlejšie v Žilinskom kraji (12,9 %). Medzi ďalšie rýchlo rastúce kraje patria opäť Banskobystrický (10,1 %) a Trnavský kraj (9,3 %), v ktorých ceny výrazne rástli aj v predchádzajúcom kvartáli.

Spomalenie tempa rastu pozorujeme v relatívne drahších krajoch – Bratislavskom a Košickom (približne 5 %). V Žilinskom kraji prispieva k rastu cien najmä zvýšená koncentrácia ponuky v okrese Žilina (predovšetkým bytov), ktorý je najdrahším okresom kraja.

Priemerne ceny nehnutelnosti v E za m2
Priemerne ceny nehnuteľnosti v eurách za m2 | Zdroj: NBS.sk

Veľmi podobná situácia je Banskobystrickom kraji – podiel okresu Banská Bystrica na celkovej ponuke kraja je nadpriemerne vysoký. V oboch krajoch sa nachádzajú okresy, v ktorých ceny významne rastú, napríklad Martin či Banská Štiavnica.

Na výslednú cenu v krajoch však nemajú ani zďaleka taký výrazný vplyv ako spomínaná koncentrácia ponuky v tradične drahších oblastiach. V Trnavskom kraji je vývoj oveľa rôznorodejší. Celkovú cenu kraja zvyšuje rast cien bytov v okresoch Trnava, Hlohovec a Galanta a rast cien rodinných domov v okrese Dunajská Streda.

Postupný útlm na realitnom trhu je možný

Prírastok nových úverov na nehnuteľnosti pokračoval aj v 2. štvrťroku. „Aktivita na realitnom trhu teda zatiaľ pretrváva aj napriek postupne sa zvyšujúcim úrokovým sadzbám,“ konštatuje rýchly komentár NBS . Priemerná poskytnutá úroková sadzba čisto nových úverov na nehnuteľnosti bola na začiatku roku na úrovni 0,98 pričom v máji poskočila na 1,75 a v júni sa už nachádza na hodnote 2,11.

Predikcia makroekonomického vývoja naznačuje, že pokles reálnych príjmov v spojení s rastom úrokových sadzieb by mali viesť k postupnému utlmovaniu aktivity na realitnom trhu. Určité indície k tomu poskytujú aj detailnejšie údaje o ponukách nehnuteľností.

V máji a najmä v júni evidujú analytici významne zvýšené množstvo inzerátov, ktoré sa v ponuke nachádzali už v predchádzajúcich mesiacoch. Samo o sebe to však nie je dostatočná evidencia a vývoj bude nutné naďalej pozorne sledovať.