Bývalý školský areál Elektrovodu v Bratislave-Záhorskej Bystrici
Galéria(7)

Bývalý školský areál Elektrovodu v Bratislave sa zmení na modernú lokalitu. Dôležitý krok sa má udiať na jeseň

Prípravy na zmenu rozsiahleho 5- hektárového areálu s budovami bývalého SOU energetického (známy ako Elektrovod) v bratislavskej Záhorskej Bystrici sú v plnom prúde. Mesto Bratislava, mestská časť a Bratislavský samosprávny kraj v roku 2022 predstavili svoje zámery, ako urobiť z komplexu nevábnych objektov miesto pre život niekoľkých generácií.

Magistrát chce prebudovať internát na nájomné byty. Mestská časť, ktorá sa rozvíja výstavbou rodinných domov a menších bytoviek tam plánuje novú základnú školu.

Krajská samospráva avizovala pred 2 rokmi výstavbu objektu pre 30 klientov z kaštieľa v Stupave s ťažkým zdravotným postihnutím. Výstavba má byť vedľa pôvodnej plavárne, ktorá slúžila obyvateľom Záhorskej Bystrice a okolia necelých 7 rokov a v 90-tych rokoch minulého storočia ju uzavreli zo statických dôvodov.

Areál na Holom vrchu neslúži pre školské účely od roku 2008 a budovy postavené v 70. rokoch 20. storočia postupne chradnú – ide o internát, školu, dielne aj plaváreň. Trávou a lesom stačila zarásť časť bývalého futbalového ihriska.

BSK ako zriaďovateľ stredných škôl na svojej stránke v minulosti informoval, že  zlúčením SOU energetického a školy v Devínskej Novej Vsi v roku 2008 sa areál prestal využívať. Stredná škola  vychovala  mechanikov rozvodných zariadení, elektronikov a pracovníkov pre elektrotechnické profesie.

Mestské nájomné bývanie v Bratislave-Záhorskej Bystrici
Nájomné bývanie v Elektrovode | Zdroj: Archív ateliérov studeny architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida

Na stole je zmluva o združení financií

Podľa informácii z bratislavského magistrátu, zmluva o združení medzi hlavným mestom, BSK a mestskou časťou Záhorská Bystrica je v procese, aktuálne sa finalizujú prílohy. Dokument rieši aj rozdelenie nákladov na projektovú dokumentáciu a aj stavebné náklady spojené s prípojkami sietí a technickej infraštruktúry. Aktuálne sa finalizujú prílohy. Jej podpísanie je podmienené schválením v mestskom zastupiteľstve a termín by mohol byť september 2024.

Areál bývalého Elektrovodu sa pripravuje v spolupráci so všetkými aktérmi na podanie dokumentácie pre územné rozhodnutie – prípojky na jednotlivé inžinierske siete, areálové komunikácie a prístupové komunikácie.

„Po právoplatnom územnom konaní bude nasledovať podanie žiadosti o stavebné povolenie už konkrétnej rekonštrukcie pôvodného internátu na bytový dom na príslušný stavebný úrad,“ povedal hovorca mesta Peter Bubla. Hlavné mesto by tu mohlo získať 75 nových bytov.

Upravili pôvodný projekt

Pôvodný projekt však bolo treba upraviť po statickom preverení jedálenskej časti budov a túto časť treba asanovať, pretože stav nosnej konštrukcie je nevyhovujúci. Infraštruktúra a prípojky sietí sú spolufinancované s BSK a Záhorskou Bystricou. V roku 2022v sa písalo o 90 nájomných bytoch.

V súvislosti s  rekonštrukciou internátu sa mesto bude uchádzať o dotáciu rezortu dopravy na výstavbu náhradného nájomného bývania. Predpokladaný termín začiatku obnovy je rok 2025.

Vizualizácia komplexu základnej a materskej školy v bývalom Elektrovode.
Vizualizácia komplexu základnej a materskej školy v bývalom Elektrovode. | Zdroj: mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

ASB v máji 2022 napísal, že novú podobu bývalého internátu navrhli ateliéry: studeny architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida prostredníctvom rámcovej zmluvy s Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Návrh počíta so zmenami v dispozičnom riešení tak, aby vzniklo kvalitné prostredie pre nájomné bývanie s dostatočným počtom parkovacích miest, zeleňou, parkovou úpravou s detským ihriskom. Objem budovy internátu, ktorý sa nachádza v dotyku s malokarpatskou prírodou, zostane zachovaný.

Na výstavbu školy chcú využiť eurofondy

Zrejme najďalej, pretože BSK sa zatiaľ o aktuálne stave nevyjadril,  je v príprave domáca Záhorská Bystrica, ktorá má k dispozícii projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie k rekonštrukcii na novú základnú školu. Od roku 2022 spravuje najväčšiu časť areálu.

„Projekty sú podmienkou toho, aby sme sa vedeli uchádzať o eurofondové výzvy a pretvoriť zdevastovaný areál na novú školu s modernými exteriérovými športoviskami a bazénom, ktorý môže slúžiť aj verejnosti,“ spresnil starosta Jozef Krúpa s tým, že dokumentáciu pripravil ateliér Pantograph. Projekty na stavebné povolenie sú hotové, Záhorská Bystrica má  zazmluvnený inžiniering a začína vybavovať stavebné povolenie.

Rezoschéma nových školských objektov v Elektrovode
Rezoschéma nových školských objektov v Elektrovode | Zdroj: mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Starosta Krúpa potvrdil, že projekty na infraštruktúru sú hotové, chýbajú k nim už len niektoré stanoviská. Vo finále je riešenie finančného podielu troch partnerov na nákladoch za infraštruktúru.

„Hovoríme rádovo o objeme 2,6 mil. eur – voda, plyn, kanalizácia, cesta, chodníky, parkoviská, tieto náklady budú delené na tri čiastky. Následne bude projekt podaný na územné rozhodnutie na mestskú časť,“ spresnil starosta. Investícia na rekonštrukciu na novú základnú a materskú školu sa pohybuje cca od 7 do 10 miliónov eur.

Vizualizácia objektu s nájomnými bytmi v Elektrovode Archív ateliérov studeny architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida
Vizualizácia komplexu základnej a materskej školy v bývalom Elektrovode.
Vstup do budovy bývalého SOU energetického v Elektrovode.
Školská telocvičňa je dobre zachovaná MIRO POCHYBA
Súčasnýz stav bývbaléjho stredoškolského internátu v Elektrovode MIRO POCHYBA
Budova bývalej plavárne je dlhodobo nevyužívaná.