Vizualizácia komplexu základnej a materskej školy v bývalom Elektrovode. Zdroj: mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica