Školský areál v Bratislave-Záhorskej Bystrici

V bývalom Elektrovode plánujú školský areál pre 600 detí

Partneri sekcie:

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica sa bude uchádzať o financie z Plánu obnovy a odolnosti SR. Chce nimi financovať  rekonštrukciu, ktorou vznikne základná a materská škola.

Ide o bývalý areál Stredného odborného učilišťa energetického (Elektrovod), v ktorom od mája spravuje väčšinu z jeho 5 hektárov. Vlastné investičné plány tu majú mesto Bratislava s výstavbou nájomných bytov v bývalom internáte učilišťa a Bratislavský samosprávny kraj s výstavbou zariadenia pre seniorov na mieste bývalej plavárne.

Stavebné povolenie chcú získať do konca roka

Súčasťou projektu je rekonštrukcia pôvodnej telocvične, prístavba malej telocvične s herňou a bazénom s dĺžkou 25 metrov a so 4 dráhami pre potreby školy a verejnosti. Mestská časť pre ASB uviedla, že uskutočnili súťaž navrhovateľa projektovej štúdie, uspel v nej bratislavský ateliér Pantograph.

Schéma školského areálu v Bratislave-Záhorskej Bystrici
Schéma školského areálu v Bratislave-Záhorskej Bystrici | Zdroj: mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Plány na obnovu zo strany Záhorskej Bystrice siahajú do roku 2018, v súčasnosti sa projekt nachádza v etape prípravy projektovej dokumentácie na novú základnú a materskú školu, inžinierske siete a dopravné riešenie.

Starosta mestskej časti Jozef Krúpa spresnil, že rekonštrukcia objektov počíta s ekologickými prvkami, ako sú zelené strechy aj akustické stropy. „Spolu so stavebným povolením chceme mať tieto procesy uzavreté do konca roka 2022, aby sme sa mohli uchádzať o externé financovanie,“ avizoval ďalší postup.

Jedna základná škola nestačí

Budova bývalého učilišťa je staticky v poriadku, ale interiér je zdevastovaný. V prevádzke bola od roku 1976 do roku 2008 a odvtedy chátra. Čo ostane z budovy zachované, bude záležať na projektovej dokumentácii a finančnej dostupnosti navrhovaných riešení.

Podľa predbežných vizualizácií a projektovej štúdie bude mať základná škola 18 tried, materská škola 8 tried, okrem nich majú byť na pozemku oddychové plochy, externé športoviská a pobytové schodisko. V škole sú naplánované špecializované učebne, laboratóriá, učiteľské kabinety a zasadacie miestnosti, jedáleň a školská kuchyňa. Po nadstavbe bude mať škola 4 nadzemné podlažia.

Mestská časť reaguje pripravovanou výstavbou na potrebu rozšíriť školskú infraštruktúru, pretože stúpa počet jej obyvateľov a dopyt je aj zo susednej mestskej časti Lamač. „V Záhorskej Bystrici je jedna základná škola.  V súčasnosti finišujeme s nadstavbou školskej jedálne, v rámci ktorej vznikne 8 tried a moderná jedáleň s kuchyňou,“ informovala ASB o aktuálnych krokoch.

Projektová štúdia rekonštrukcie základnej školy, Bratislava-Záhorská Bystrica

Investor: mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Investícia: 7 až 10 miliónov eur
Projektová štúdia: PANTOGRAPH
Počet tried: základná škola (18), materská škola (8)
Stav: v príprave

Internát prestavajú na bytový dom

Bratislavský magistrát v máji zverejnil vizualizácie a informáciu, že má architektonickú štúdiu od ateliéru studeny architekti. Ten navrhuje zmeny dispozičného riešenia bývalého internátu so 7 nadzemnými podlažiami s 90 bytmi tak, aby vzniklo nájomné bývanie s dostatočným počtom parkovacích miest či doplneným stromoradím. Ján Studený dodal, že byty budú 1- až 3-izbové. Bytový dom má mať širšie zázemie s komunálnou práčovňou a coworkingovým priestorom s parkovaním vo vnútrobloku.

Námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová, ktorá má v gescii nájomné bývanie, vtedy povedala, že aktuálne pracujú na dokumentácii pre stavebné povolenie revitalizácie bývalého internátu SOU na bytový objekt a na dokumentácii pre územné rozhodnutie na inžinierske siete a areálovú komunikáciu.

Mestské nájomné bývanie v Bratislave-Záhorskej Bystrici
Nájomné bývanie v Elektrovode | Zdroj: Archív ateliérov studeny architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida

Nájomné bývanie, Bratislava-Záhorská Bystrica

Investor: mesto Bratislava
Architekti: studeny architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida
Počet bytov: 90
Stav: v príprave