Vizualizácia objektu s nájomnými bytmi v Elektrovode Zdroj: Archív ateliérov studeny architekti - Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida