Krásnu Hôrku obnovia. Vyhlásili súťaž na prípravné práce

krasna horka
Zdroj: Shutterstock

Snahou Ministerstva kultúry SR je sprístupniť hrad Krásna Hôrka verejnosti do roku 2024.

Slovenské národné múzeum vyhlásilo verejnú súťaž na prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka. Ako múzeum uviedlo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predmet zákazky je rozdelený na dve časti a predpokladané náklady sú vo výške takmer 740-tisíc eur.

V prvej časti verejného obstarávania ide o práce na hrade, konkrétne o čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie piateho nádvoria, sanáciu vlhkých konštrukcií kaplnky a odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb. Predpokladané investície do prác na hrade sú vo výške takmer 600-tisíc eur a dĺžka trvania zákazky by nemala presiahnuť obdobie 15 mesiacov.

Druhú časť tvoria práce v podhradí, kde múzeum vyčlenilo viac ako 140-tisíc eur na odstránenie stavieb a objektov, ktoré sa nachádzajú pod hradom. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky, alebo žiadosti o účasť do 12. júla.

Hrad Krásna Hôrka vyhorel 10. marca 2012. Pri rozsiahlom požiari bolo celkovo poškodených 324 kusov zbierkových predmetov a 27 bolo úplne zničených. Hasiči vtedy zachránili 90 percent exponátov, zhoreli však šindľové strechy, expozícia v hornom gotickom paláci a zvonica.

Krásna Hôrka je jediným hradom na území Slovenska, ktorý sa po druhej svetovej vojne a po rokoch komunistickej diktatúry zachoval so svojím pôvodným zariadením a vzácnymi zbierkami.

SITA