Radnica na hlavnom námestí starého mesta Banská Štiavnica

Banská Štiavnica chce do komplexnej obnovy historickej radnice investovať viac ako milión eur

Práce pozostávajú zo sanácie vlhkosti objektu, z opravy poškodených častí krovu, z reštaurovania kamenného portálu kaplnky na severnej fasáde radnice a ďalších stavebných prác.

Stavebné práce na komplexnej obnove objektu budovy historickej radnice v Banskej Štiavnici sú predmetom zákazky zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Radnica v Banskej Štiavnici je národnou kultúrnou pamiatkou, preto práce musia rešpektovať podmienky realizácie určené Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

Celková predpokladaná hodnota prác je viac ako 947-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (viac ako 1,1 milióna eur s DPH). Záujemcovia o rekonštrukciu môžu svoje ponuky posielať do konca septembra, pričom sa od nich požaduje zloženie zábezpeky vo výške 20-tisíc eur. Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je cena.

Práce majú pozostávať hlavne z riešenia problematiky vlhkosti v objekte a zo sanácie poškodených častí krovu. Súčasťou obnovy je aj reštaurovanie kamenného portálu kaplnky na severnej fasáde radnice a stavebné úpravy v objekte radnice. Zadanie obsahuje tiež reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie a realizačnú projektovú dokumentáciu.

„Súčasťou predmetu zákazky je dopracovanie projektovej dokumentácie na stupeň pre realizáciu stavby v lehote do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy,“ popisuje sa v súťažných podmienkach.

© SITA Slovenská tlačová agentúra