stavebnictvo

Výnos stavebných prác sa znížil, najmiernejší pokles zaznamenala inžinierska výstavba

Partneri sekcie:

V prvom polroku 2021 stavebné práce dosiahli celkový objem 2,218 mld. eur eur a boli nižšie o 2,7 % oproti rovnakému obdobiu 2020. Polročná bilancia bola súčasne o 8 % nižšia ako v rovnakom období pred dvoma rokmi.

Stavebná produkcia v júni tohto roka medziročne vzrástla o 3 % na 476,3 mil. eur, oproti tomu istému mesiacu v predpandemickom roku 2019 zaostávala o 15 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia medzimesačne v porovnaní s májom tohto roka nižšia o 6,5 %.

Ako v utorok informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ), rast objemu stavebných prác na domácom trhu pred letom potiahli práce na opravách a údržbe. Medziročne vyššie boli práce na budovách, pribrzdili sa práce na diaľniciach a ďalších inžinierskych stavbách. Vyššie rasty prekonávajúce aj úroveň spred dvoch rokov vykazujú len podielovo menej významné práce v zahraničí.

Pokles novej výstavby sa prehĺbil

Stavebné práce v tuzemsku v júni boli medziročne vyššie len druhýkrát v tomto roku, aj keď len mierne o 0,5 % pri objeme 432,3 mil. eur. Ich podiel na celkovej stavebnej produkcii predstavoval 90,8 %. Rozhodujúca zložka tuzemskej produkcie – nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, v júni zaostávala medziročne o 4,3 % (pri objeme 289,3 mil. eur) a oproti úrovni pred pandémiou sa pokles prehĺbil na takmer 25 %.

„Medziročný rast celého stavebníctva tak podporil rast prác na opravách a údržbe, ktoré boli v porovnaní s júnom 2020 vyššie o 7,7 % (pri objeme 118,2 mil. eur). Ale aj táto zložka produkcie ešte zaostávala oproti situácii pred pandémiou, a to o 9 %,“ uviedli štatistici.

Stavebné práce v zahraničí rástli

Z hľadiska delenia podľa výrobného zamerania sa medziročne zvýšili práce na budovách o 4,4 % (282,7 mil. eur), práce na inžinierskych stavbách klesli o 6 % (149,6 mil. eur). Júnový pokles na inžinierskych stavbách, ktoré okrem iného zahŕňajú aj výstavbu diaľnic, bol zatiaľ najmiernejší v tomto roku a rast sa podarilo dosiahnuť len raz – v apríli. Za úrovňou spred dvoch rokov zaostávali obe zložky o dvojcifernú hodnotu.

„Štvrtý mesiac po sebe výrazne rástli stavebné práce realizované v zahraničí. Júnový nárast oproti vlaňajšiemu júnu o viac ako tretinu (o 35,4 % na 44 mil. eur) prispel k rastu celkovej stavebnej produkcie, aj keď zahraničná produkcia tvorila len približne desatinu z výkonov stavebníctva. Oproti júnu 2019 bola produkcia v zahraničí vyššia o takmer 45 %,“ priblížil ŠÚ.

Oprava a údržba nezaostávali

V súhrne za prvý polrok 2021 stavebné práce dosiahli celkový objem 2,218 mld. eur a boli o 2,7 % nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Polročná bilancia bola súčasne o 8 % nižšia ako v rovnakom období pred dvoma rokmi. Z domácej produkcie, ktorá sa oproti prvému polroku 2020 znížila o 5,1 %, sa vykonal nižší objem prác najmä na novej výstavbe o 8,9 %. Naopak, práce na opravách a údržbe za celý prvý polrok boli medziročne vyššie o 2,7 %.

SITA