SITA

© Slovenská tlačová agentúra

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb. Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) tento krok podporila prípravou rozsiahleho dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva ako udržateľného a obnoviteľného stavebného materiálu.

SITA -

Záujem žiadateľov o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov už dosiahol sumu 566 miliónov eur. Je to trojnásobne viac oproti zvýšenej alokácií v prvej už uzavretej výzve v objeme 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

SITA -

Ak všetko pôjde podľa plánu, geotermálny vrt v Kežmarku napoja na štyri kotolne centrálneho zdroja tepla. Horúca voda spod zemského povrchu by ich mohla nahradiť a zásobovať 1 500 domácností, ako aj priľahlú školu a materské školy. Uviedol to primátor mesta Ján Ferenčák.

SITA redakcia ASB -

Košický samosprávny kraj využíva obdobie letných prázdnin na obnovu a rekonštrukcie župných škôl a školských zariadení, ktoré spadajú do pôsobnosti kraja. Investície predstavujú sumu 12 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa kraja Anna Terezková.

SITA -

Poskytovanie štátnej podpory bývania bude od 1. januára budúceho roka fungovať s viacerými zmenami. Na obnovu bytových budov bude možné využívať aj finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027.

SITA -