Veterný park

Vietor na Záhorí chce využiť ďalší investor. V katastri mesta Šaštín – Stráže pribudne veterný park

Veterný park so šiestimi veternými elektrárňami plánujú v katastri mesta Šaštín – Stráže v okrese Senica postaviť spoločnosti Sloweb a WKS Energia I. Vyrobenú elektrickú energiu by po jeho uvedení do prevádzky dodávali do verejnej elektrickej siete.

Navrhovaný veterný park by podľa predloženého zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie mal stáť v extraviláne mesta. A to asi 1 300 metrov od najbližšej súvislej zástavby.

Podľa zverejneného zámeru sa pri každej z veterných elektrární uvažuje s výškouobnov stožiaru do 149 metrov a výkonom od 4,5 do 7,2 MW. Predpokladané náklady na výstavbu sú odhadnuté na 60 miliónov eur. Konkrétneho dodávateľa technológie investori zatiaľ nevybrali, uvažujú však s osvedčenými výrobcami.

Ide o ďalší zo zámerov investorov, ktorí chcú využiť dobré veterné podmienky na Záhorí na výrobu elektrickej energie v tejto lokalite. „Navrhovaný zámer prispeje k diverzifikácii energetických zdrojov a tvorbe tzv. energetického mixu v regióne. Vyvolaným pozitívnym vplyvom bude stimulácia ekonomického rozvoja mesta,“ uvádza sa bez bližšieho vysvetlenia v zámere, ktorý bol predložený úradom.

mapa
Ortofotomapa umiestnenia veterných elektrární | Zdroj: Adonis Consult

V predchádzajúcich rokoch svoje plány vybudovať veterné elektrárne na Záhorí zverejnili investori, ktorí chcú v okolí Senice a Skalice postaviť viac veterných parkov. Obyvatelia Radošoviec v okrese Skalica v miestnom referende začiatkom apríla tohto roku odmietli výstavbu veterného parku v katastri ich obce.

Referendová otázka podľa starostky Ivety Matúšovej nebola smerovaná proti jednému konkrétnemu zámeru. Bola formulovaná všeobecne, aby podchytila všetky investičné zámery. Obavy vyvolali plány investorov aj v Popudinských Močidľanoch a niektorých ďalších obciach.

V lokalite Záhoria, konkrétne v obci Cerová v okrese Senica, funguje jeden z prvých veterných parkov na Slovensku. Jeho súčasťou sú štyri elektrárne, ktoré boli uvedené do prevádzky v októbri 2003.