Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam pripravuje dotácie aj pre rodiny s nízkym príjmom

K dotáciám na malé obnoviteľné zdroje energií sa dostane širší okruh domácností. Štátnu podporu budú môcť získať aj domácnosti, ktoré si doteraz nemohli pre svoj nízky príjem dovoliť kúpiť fotovoltické panely či slnečné kolektory.

Ako uviedla hovorkyňa ministerky hospodárstva Mária Pavlusík, Ministerstvo hospodárstva SR spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) aktuálne pripravujú podporu so špeciálnym zvýhodnením z projektu Zelená domácnostiam. Bude určená pre ľudí s nízkym príjmom a bude poskytovať vyššiu dotáciu na zariadenia ako doteraz známa Zelená domácnostiam.

„Na túto formu podpory už síce boli rámcovo vyčlenené peniaze, avšak nebola v čase príchodu súčasného vedenia rezortu žiadnym spôsobom rozpracovaná. Preto bolo potrebné od začiatku nastaviť parametre celého projektu, čo si vyžiadalo zdržanie oproti termínu stanoveným ešte predchádzajúcim vedením rezortu,“ dodala Pavlusík.

Ministerstvo upozorňuje, že je dôležité, aby ľudia, ktorí si budú uplatňovať poukážky k projektu Zelená domácnostiam, boli o tejto novej podpore informovaní a mali tak priestor a možnosť na vyhodnotenie, či sa do novej podpory môžu zapojiť a ušetriť tak ešte viac financií. Onedlho by sa malo začať aj s preplácaním poukážok v pokračovaní projektu Zelená domácnostiam.

Preplácanie poukážok stále mešká

SIEA plánovala spustiť preplácanie poukážok už v prvom štvrťroku tohto roka. Meškanie však spôsobili viaceré technické problémy. „Projekt Zelená domácnostiam bol spustený ešte pred nástupom súčasného vedenia rezortu hospodárstva v roku 2023, pričom podľa nastavenia, ktoré nové vedenie zdedilo, bolo do projektu možné zapojiť sa, avšak nebolo možné projekty preplácať. Z časti bolo potrebné počkať na schválenie financií a zároveň bola potrebná aj úprava a posilnenie stability informačného systému,“ vysvetlila Pavlusík.

Informačný systém Zelenej domácnostiam bol posilnený a rozšírený o viaceré funkcionality. Tie by mali domácnostiam okrem iného umožniť jednoducho aktualizovať údaje v žiadostiach, ktoré si zaregistrovali v minulosti. „Domácnosti tak nemusia zadávať svoje údaje znovu,“ dodala Pavlusík. Rovnako sú už podľa nej na projekt schválené aj finančné prostriedky. A to v takej výške, že každý žiadateľ spĺňajúci parametre projektu bude mať nárok na preplatenie poukážok.

„Očakávame, že v krátkom čase nielen spustíme preplácanie poukážok v programe Zelená domácnostiam, ale predstavíme aj nové možnosti,“ uzavrela Pavlusík. Domácnosti si mohli nechať malý obnoviteľný zdroj energií nainštalovať od 30. októbra 2023.

Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur iba pre Bratislavský samosprávny kraj. Dajú sa použiť na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel kotlov na biomasu či veterných turbín.