Energetická chudoba

Energetická chudoba je problém. Na aké dotácie majú nárok ohrozené domácnosti?

Niektoré slovenské domácnosti musia do energií investovať až pätinu svojich disponibilných príjmov a sú ohrozené energetickou chudobou. Na Slovensku si každá štvrtá domácnosť pod hranicou chudoby nemôže udržať vo svojom obydlí dostatočné teplo. Na aké dotácie majú v súčasnosti nárok?

Slovensko stále trápi energetická chudoba, ktorú treba urgentne riešiť. Je o tom presvedčený Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied. Energetická chudoba je v súčasnosti charakterizovaná stavom, keď si domácnosť nemôže dovoliť udržiavať vo svojom bývaní vhodnú teplotu.

Na Slovensku, ako v jednej z mála európskych krajín, sa už v súčasnosti nepriaznivá situácia viacej zhoršuje. Domácnosti, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na udržanie vhodnej teploty v interiéri, používajú na vykurovanie aj nevhodné materiály ako odpad, čím spôsobujú emisie škodlivých látok do ovzdušia.

Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) predstavili štúdiu Energetická chudoba 2024. „Na Slovensku si každá štvrtá domácnosť pod hranicou chudoby nemôže udržať vo svojom obydlí dostatočné teplo. V susedných krajinách je tento podiel výrazne nižší. V Poľsku a Maďarsku 10 % domácností, v Česku 7 % a v Rakúsku 5 % domácností, ktoré sú pod hranicou chudoby, má problém s vhodnou teplotou vo svojom obydlí,“ povedala Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu CSPV SAV.

Slovensko ako krajina s najvyšším podielom výdavkov na energie

Jedným z kľúčových dôvodov zlej situácie medzi slovenskými domácnosťami je výška príjmov. Druhým, podstatným dôvodom, je nedostatočná energetická efektívnosť obydlí. Tá je naviazaná najmä na výšku príjmov, ale aj na nedostatočné povedomie o potrebe zvyšovania energetickej efektívnosti či na komplikovaný prístup k zabezpečeniu a spolufinancovaniu zlepšovania efektívnosti.

Najčastejšie je energetická chudoba spojená s nedostatkom finančných prostriedkov na úhradu výdavkov za energie alebo keď príjmy domácnosti nedostatočne kryjú jej výdavky na energie. Čo znamená, že po úhrade nákladov za energie domácnosti zostane nedostatočné množstvo financií na pokrytie základných životných potrieb. V rámci Európy patrí Slovensko medzi krajiny s najvyšším podielom výdavkov na energie k disponibilným príjmom.

„Energeticky zraniteľná domácnosť so sklonom k energetickej chudobe je tá, ktorej celkový čistý ročný príjem, prepočítaný na počet členov domácnosti, je menší ako národný medián (8 818 eur za rok 2022 podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR). Domácnosti, ktorá je v energetickej chudobe, zostane po zaplatení výdavkov na potraviny, bývanie, zdravie a dopravu mesačne priemerne 450 eur,“ uviedla vedkyňa.

Šetrenie aj spaľovanie odpadu

Najnovšie dáta hovoria, že slovenská domácnosť dá priemerne 10,3 % svojho príjmu na energie. Ak však prihliadneme na počet členov domácnosti, podiel sa zvýši na 19 %. To znamená, že domácnosť musí do energií investovať pätinu svojich disponibilných príjmov. Mnohé preto začínajú šetriť, čo je v mnohých prípadoch podľa slovenských vedcov spojené s vykurovaním nevhodnými nosičmi energie.

„Je nevyhnutné určiť vhodné opatrenia na pomoc energeticky chudobným domácnostiam, aby sa mohla situácia začať zlepšovať. Súčasne je potrebné rozšíriť pomoc aj pre domácnosti, ktoré ešte nemajú výrazný problém, ale napríklad v prípade straty zamestnania by sa už ocitli vo vážnych problémoch. Predplatená elektrina môže byť tiež, v niektorých špecifických prípadoch, veľmi dobrým nástrojom na riešenie energetickej chudoby, a to najmä v domácnostiach, kde je dôvodom energetickej chudoby finančná negramotnosť,“ konštatovala Dokupilová.

Dotácie pre ohrozené domácnosti na nový kotol aj obnoviteľné zdroje

Pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou pripravil štát dva dotačné programy. Jeden z nich, Zelená solidarita, je súčasťou Zelenej domácnostiam a podporí inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Konkrétne sú to kotly na biomasu, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a veterné turbíny na záhradu. Pomoc štátu tu dosiahne až 90 % oprávnených nákladov na zariadenie. Maximálna hodnota poukážky bude teda napríklad 2 700 eur (kotol na biomasu) či 5 400 eur (fotovoltický panel).

Domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktoré trápia vysoké účty za energie a na obnovu domu nemajú dostatok peňazí, môžu využiť aj dotáciu z Obnov Dom Mini. Nové podmienky výzvy umožnia adresnejšiu pomoc, vyplatenie zálohy aj rýchlejšie vyplácanie peňazí na obnovu starších rodinných domov.

Príspevok na obnovu rodinného domu môže v tejto výzve získať len domácnosť ohrozená energetickou chudobou. A to v niektorej zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja. Za takú sa považuje domácnosť, ktorej čistý ekvivalentný ročný príjem vypočítaný na jedného člena za rok 2022 neprekročil 6 680,80 eur. Ak chcete vedieť, či patríte do tejto skupiny, pre výpočet môžete vyskúšať aj orientačnú kalkulačku oprávnenosti.