Veľkolepé oživenie vzácnej pamiatky. Najväčšia rekonštrukcia Umelky je ukončená, priniesla galériu 21. storočia, ale aj súdy

Vznikla pred ňou známa fotografia muža s odhalenou hruďou a konali sa tu prvé zhromaždenia v novembri 1989. Umelka je už dlhodobo miestom širšieho spoločenského diania a pevnou súčasťou Bratislavy. Po rozsiahlej rekonštrukcii, trvajúcej takmer 20 rokov a zvŕšenej len nedávno, sa z rozpadnutej budovy stala galéria 21. storočia.

Poznáte ju aj vy

„ …mohlo to byť aj akékoľvek iné miesto? Teoreticky áno. Ale k tomuto mestu a miestu, aj k ľuďom, čo 19. novembra 1989 vytvorili spoločenstvo Umeleckej besedy, sa zbiehali už dávno siločiary diania. Tu, na pôde starej umeleckej inštitúcie, sa začal koniec éry totalitnej moci komunistov na Slovensku,” povedal Ján Budaj, tvár Novembra 1989 v knihe Roky s Umelkou.

Inštitúcia na Šafárikovom námestí v Bratislave slúži umelcom i verejnosti už takmer celé jedno storočie a za toto obdobie sa stala dôležitým bodom spoločenských udalostí. K najvýznamnejším patria prvé zhromaždenia umelcov a občanov v jej priestoroch, ktoré viedli v osemdesiatom deviatom k založeniu občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) . Pred budovou vznikla aj slávna fotografia Ladislava Bielika z augusta šesťdesiateho ôsmeho, zobrazujúca muža stojaceho s odhalenou hruďou pred sovietskym tankom. V tom roku sa stala najlepšou fotografiou sveta.

Významná, konštrukčne novátorská a najstaršia funkcionalistická budova na Slovensku píše históriu Bratislavy. Avšak nie je to len o príbehoch, ale aj o samotnej stavbe. Vznikla v rokoch 1924 až 1926 z pera architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna a stala sa medzníkom vo vývoji slovenskej architektúry na jej ceste k funkcionalizmu. 

Snímka obrazovky 2023 12 08 o 17.11.01
Historická fotografia budovy Umeleckej besedy | Zdroj: svu.sk

Architektúra, oslobodená od akéhokoľvek dekóru, jasne rešpektovala jednotlivé funkcie. Aj keď je budova medzi historickým centrom Bratislavy a novým downtownom jedna z najmenších, jasne dominuje svojmu okoliu a vytvára jeho atmosféru. Na objekte je možné sledovať vývin od klasickej k modernej a funkcionalistickej architektúre. Priečelia z neomietnutého tehlového muriva zase pripomínajú ranú holandskú modernu.

Zatiaľ, čo vstupný priestor má ešte stopy oblúčkových dekorácií a vo vestibule je ťažký kazetový strop, veľká výstavná sieň je už konštruovaná z jednoduchších železobetónových rámov a jej severné prekrytie tvorí zasklená strecha továrenského vzhľadu. Táto strecha sa stala pre Umelku azda najznámejším prvkom.

Objekt pôsobí homogénne aj napriek rôznym architektonickým prevedeniam a stal sa symbolickou stavbou nástupu modernej architektúry na Slovensku. K budove patrí aj veľká záhrada, ktorá sa po čase stala populárnou ako Záhrada umelcov. Po dekádach sa však na objekte podpísal zub času a galéria nedokázala zabezpečiť základný štandard modernej kultúrnej inštitúcie. Koniec koncov, rozsiahlejšia obnova sa v Umelke neuskutočnila od roku 1927.

Rozpadávajúci sa symbol revolúcie

V havarijnom stave boli výstavné sály, cez strechu zatekalo, fasáda Umelky bola narušená, toalety zdevastované a murované oplotenie areálu sa rozpadávalo. Do galérie viedli staré drevené dvere, ktoré pripomínali skôr vstup do miestnosti s náradím ako do výstavných priestorov. V zlom stave boli inžinierské siete, ale aj reštaurácia na prízemí či Klub umelcov na poschodí.

IL6A8185
Nový multifunkčný pavilón Umelky – pohľad zo záhrady | Zdroj: Miro Pochyba

Slovenská výtvarná únia (SVÚ), ktorá Umelku prevádzkuje, sa preto rozhodla začať s rekonštrukčnými prácami už v rokoch 2005 – 2006. Aj keď sa nedokázali všetky problémy opraviť ihneď, Umelka sa zbavila aspoň najväčších ťažkostí. Uskutočnila sa komplexná výmena strechy, strešných okien, vymaľovanie stien a inštalovanie nového osvetlenia. Miestnosti galérie boli opticky vyčistené odstránením desiatok panelov, ale aj starých vykurovacích telies.

Dôležitý zlom prišiel v roku 2010, keď Slovenská výtvarná únia zorganizovala architektonickú súťaž na rekonštrukciu interiéru. Priestory galérie sa v rokoch 2010 – 2020 obnovovali v niekoľkých etapách podľa projektu architektov Márie Bogárovej a Michala Bogára. Umelka sa konečne zbavila chladného foyer, zrekonštruovala sa malá kamenná sála, nový šat dostali aj administratívne priestory či Klub umelcov. Dokončenia sa dočkala fasáda, ktorá prešla hĺbkovou obnovou so zachovaním všetkých pôvodných detailov. 

V priebehu minulého desaťročia bola rovnako zrealizovaná prvá časť rekonštrukcie záhrady podľa víťazného projektu architekta Ľubomíra Boháča. Upravená bola aj plocha pred reštauráciou, vysadila sa nová zeleň a vybudovaný bol nový vstup zo strany Starého Mosta.

56089F80 59D5 4447 972D 63499D0125F6
Interiér nového multifunkčného pavilónu Umelky (vľavo) a zastrešený prechod medzi novým pavilónom a starou časťou budovy (vpravo) | Zdroj: Miro Pochyba

Po chvíľkových prácach nastúpilo ticho

Slovenská výtvarná únia dostala šancu dokončiť takmer dve desaťročia trvajúcu rekonštrukciu získaním grantu z Európskeho hospodárskeho priestoru. A ten aj získala. Išlo o najväčší grant v histórii inštitúcie. Jeho výška bola 807 840 eur, pričom 70 percent z tejto sumy bolo určených na stavebné a rekonštrukčné práce. Obnova významnej pamiatky bola podporená aj zo štátneho rozpočtu.

Projekt po prvýkrát zahŕňal aj rozšírenie galérie, ktoré navrhol vo forme nového multifunkčného pavilónu a pódia vo vnútri záhrady architekt Ľubomír Boháč. Vnútorné priestory sa zase rekonštruovali podľa projektu architektov Márie Bogárovej a Michala Bogára. Išlo teda o architektov, ktorí už na obnove Umelky pracovali v minulosti.

IL6A8205
Nové pódium so skladovacím priestorom v záhrade Umelky | Zdroj: Miro Pochyba

Nový objekt multifunkčného pavilónu bol umiestnený do rohovej časti pozemku, v smere do nákupného centra Eurovea. Aj napriek tomu, že ide o trasu s intenzívnym pohybom chodcov, tento priestor bol dlhé roky najmenej využívanou a viac-menej zanedbanou časťou pozemku. 

Exteriérový priestor nového pódia bol zase navrhnutý za budovou Umelky. Slúžiť má na hudobné vystúpenia, podujatia či prezentácie. Súčasťou tohto projektu je aj zaťahovacie diaľkovo ovládané zastrešenie, osvetlenie, ale aj skladové priestory v zadnej časti pódia. 

Rekonštrukcia a dostavba Umelky sa začala v roku 2021. Práce postupovali solídnym tempom, odrazu sa však zastavili a na stavbe zavládlo ticho. Stavebné práce stáli viac ako rok. Dôvodom bolo zlyhanie dodávateľa stavby, firmy Ingstav SK s.r.o. – víťaza výberového konania. Problémy však spôsobil aj pokles príjmov, zapríčinený obmedzením prevádzky z dôvodu pandémie, ale aj nárast výdavkov z dôvodu inflácie. Rekonštrukcia sa opäť rozbehla až v letných mesiacoch roka 2023 pod novým dodávateľom Aurei s.r.o.

DF92B5D2 B7AE 4C11 B828 1FD496D7991E
Podlaha vo výstavnej sále prešla prebrúsením a celkovou obnovou. Pribudlo nové LED osvetlenie, ale aj vykurovacie telesá či zatemňovacie rolety | Zdroj: Miro Pochyba

Galéria 21. storočia, ale aj súdy

Dnes už je obnova a dostavba galérie ukončená, čo nám exkluzívne potvrdila Tereza Tomešová, predsedníčka SVÚ a riaditeľka Galérie Umelka. „Kolaudačné konanie nadobudlo právoplatnosť 25. apríla 2024. Hneď v ten večer sme už priestor využili na vernisáž,” povedala  v rozhovore Tereza Tomešová. 

Riaditeľka galérie nám prezradila aj ďalšie detaily: „Expozičné priestory sme rozšírili do nového pavilónu. Tým, že ide o multifunkčný priestor, organizovať tu budeme aj prednášky či workshopy, ktoré sme tu mali prvýkrát už počas Noci múzeí a galérií. Aj napriek tomu, že ide o komornejší pavilón, vnímame ho ako komunitný a vieme ho využiť komplexne.”

„Architekt Ľubomír Boháč navrhol projekt spôsobom, aby pôsobil ako nový, ale zároveň, aby sa držal charakteru pôvodnej pamiatky. Preto bol s pamiatkarmi konzultovaný nie len celkový koncept projektu, ale aj detaily, ako napríklad výber tehličkového obkladu. Pavilón má tiež zelenú extenzívnu strechu,” hovorí o novej prístavbe Tereza Tomešová.

IL6A8249
Malá sála po rekonštrukcii – s akustickým stropom, novým osvetlením, dataprojektorom, ale aj zaťahovacími roletami | Zdroj: Miro Pochyba

Riaditeľka Umelky nám odprezentovala aj nový priestor v zadnej časti záhrady: „Pódium v exteriéri nahradilo staré drevené, ktoré bolo v takom katastrofálnom stave, že sme ho museli odstrániť. Veľkou pridanou hodnotou je novovybudovaný sklad za pódiom, ktorý nám zlepšil skladovacie možnosti.” 

„V rámci rekonštrukcie interiéru nám vo výstavných priestoroch pribudlo nové galerijné LED osvetlenie, ktoré nahradilo 20-ročné halogény. Novinkou je aj elektronicky ovládané zatemnenie okien, vyhrievacie telesá, nainštalované boli dataprojektory a prebrúsili sa tiež parkety vo veľkej sále. V malej sále pribudol okrem iného akustický strop a po dlhých rokoch už v miestnosti nie je ozvena,” povedala o rekonštrukcii Tereza Tomešová, pričom zdôraznila, že v sálach nebola žiadna regulácia teploty, čo pre výstavy nebolo ideálne.

Podľa nej sa rekonštrukcia netýkala Klubu umelcov na poschodí, ktorý svoju definitívnu podobu ešte len získa. Budúci nájomca má v priestore zrealizovať komunitný, ale aj gastronomický priestor, pričom dnes sa riešia detaily zmluvy. 

IL6A8256
Nové LED osvetlenie získalo aj foyer Umelky | Zdroj: Miro Pochyba

Predsedníčka SVÚ a riaditeľka Galérie Umelka sa v rozhovore vyjadrila aj k stavebným prácam, ktoré realizoval bývalý dodávateľ. „V určitom bode bolo zrejmé, že víťaz výberového konania stavbu nedokončí. Vyplácanie grantu tak bolo od našich donorov pozastavené a museli sme vysúťažiť nového dodávateľa. Aj potom sme museli ešte 4 mesiace čakať, kým sme mohli stavebné práce opäť spustiť,” povedala a na záver dodala: „S predchádzajúcim dodávateľom sa nakoniec súdime.” (Súd zatiaľ nezačal, podané bolo trestné oznámenie na prvého dodávateľa stavby – firmu Ingstav SK s.r.o. a prebieha vyšetrovanie, pozn. red.)

Rekonštrukcia sa nakoniec predražila o desiatky tisíc eur, pričom Slovenská výtvarná únia si musela vziať úver. Presnú sumu sme sa však nedozvedeli.

Nová éra pre výnimočnú pamiatku

Umelka od tohto roka vstupuje do novej éry. A to nie pre rekonštrukciu, trvajúcu posledné tri roky, ale pre rekonštrukciu, trvajúcu takmer dve dekády. Práce, ktoré sa začali v roku 2005, priniesli dnes, o 19 rokov neskôr, skvalitnenie na úrovni vyspelých kultúrnych inštitúcií v okolitých krajinách. Medzi ne možno konečne zaradiť aj Umelku, galériu, ktorá sa v prvom desaťročí ešte rozpadávala. 

Citlivá rekonštrukcia sa síce odrazí na vyšších cenách nájmov jednotlivých priestorov, avšak najvýraznejšie ovplyvní kultúrnu obec. A to v pozitívnom slova zmysle. Umelka sa chce zamerať aj na inklúziu menšín prostredníctvom špecializovaných aktivít pre rómsku, židovskú, maďarskú i LGBT komunitu. A to je v dnešnej dobe, plnej vulgárnych, amatérskych a grobianských útokov od časti politikov na týchto ľudí, viac než potrebné. O to viac poteší, že Umelka zostáva aj naďalej apolitická. 

IL6A8270 2
IL6A8152
IL6A8185
IL6A8182
IL6A8188
IL6A8147
IL6A8156
IL6A8138

Rekonštrukcia a dostavba Umelky, Bratislava – Staré Mesto

Investor: Slovenská výtvarná únia
Architekti: Mária Bogárová, Michal Bogár (interiéry), Ľubomír Boháč (exteriér)
Dodávateľ: Ingstav SK s.r.o. (víťaz výberového konania); Aurei s.r.o. (víťaz druhého výberového konania)
Výška grantu: 807 840 eur (70 percent na rekonštrukciu a dostavbu Umelky)
Realizácia: 2021 – 2024 (rekonštrukcia a dostavba realizovaná z grantu); 2005 – 2024 (všetky etapy rekonštrukcie)
Stav: Ukončené