Prechod od nového pavilónu (vľavo) k starej časti budovy Umelky (vpravo) Zdroj: Miro Pochyba