Interiér nového multifunkčného pavilónu Umelky Zdroj: Miro Pochyba