IMG 6630
Galéria(7)

Bratislavský klenot je pod plachtou: Mýtny domček čaká na nového nájomcu a čoskoro odhalí novú tvár

Jeho prenájom v minulosti viackrát nevyšiel a budúcu podobu hľadal márne. Mýtny domček na staromestskej strane Dunaja je dnes pod plachtou a prechádza komplexnou rekonštrukciou. Tá priniesie nie len obnovenú kultúrnu pamiatku, ale aj priestor, do ktorého sa konečne vráti život. Opačný scenár ale nastáva pri Mýtnom domčeku na druhej strane mosta.

Denne okolo nich prechádzajú tisíce ľudí a súčasťou Bratislavy sú od 19. storočia. Mýtne domčeky na petržalskej a staromestskej strane postavili súbežne so Starým Mostom okolo roku 1890. Žili v nich strážcovia mosta, ktorý vyberali mýto. Neskôr, počas druhej svetovej vojny, išlo o sídlo colnice a historicky sú späté s Finančným riaditeľstvom SR. Dnes ide o klenoty Bratislavy – národné kultúrne pamiatky.

V roku 2011 sa na dlhšie obdobie vyriešila budúcnosť Mýtneho domčeka na petržalskej strane, kde vznikla reštaurácia. Budúcnosť objektu na druhom konci Starého mosta však bola nejasná. Mýtny domček bol dlhšie obdobie prázdny a v roku 2012 sa do priestorov vrátilo colníctvo vo forme múzea. Jeho činnosť však bola v roku 2014 pozastavená pre rozsiahlu rekonštrukciu Starého mosta 

Aj napriek tomu, že Finančné riaditeľstvo SR, ktoré stálo za prevádzkou múzea, opakovane podávalo na bratislavský magistrát žiadosť o prenájom, mesto túto žiadosť pre rekonštrukciu mosta neriešilo. Podobne na tom bol aj projekt občianskeho združenia Petržalský okrášľovací spolok, ktorý chcel v objekte zriadiť Múzeum Starého mosta a Viedenskej električky.

IMG 6638
Aktuálne rekonštruovaný Mýtny domček na staromestskej strane Dunaja | Zdroj: Andrej Sárközi

O zverenie Mýtneho domčeka do svojej správy napokon požiadala v rokoch 2016 a 2017 mestská časť Staré Mesto, ktoré si tu vedelo predstaviť aj prenájom. Podmienky, ktoré udelilo mesto, však mestská časť odmietla. V roku 2017 napokon bratislavskí mestskí poslanci odsúhlasili prenájom objektu Finančnému riaditeľstvu SR na päť rokov za 100 eur ročne s cieľom zriadenia stálej expozície colníctva a finančnej správy.

Podmienkou bola rekonštrukcia domčeka za minimálne 100 000 eur. Finančné riaditeľstvo napokon nájomnú zmluvu nepodpísalo, pretože podrobnou obhliadkou stavby zistilo, že náklady na jeho rekonštrukciu niekoľkonásobne presiahnu pôvodne odhadovanú sumu. Informovalo TASR.

Budúce využitie Mýtneho domčeka tak bolo stále nejasné, čo sa podpísalo aj na jeho vzhľade. Na fasáde sa objavili grafity a domček začal chátrať. Mesto sa v tomto článku vyjadrilo, že v roku 2018 investovalo do objektu 6 700 eur, čo súviselo s aplikovaním antigrafitového náteru a následne aj ďalších 707 eur na odstránenie grafitov. 

Magistrát následne hľadal nájomcu vo verejnej obchodnej súťaži, v ktorej spomedzi troch uchádzačov zvíťazila ponuka spoločnosti Voxar. „Víťaz súťaže uviedol v súťažnom návrhu ako účel nájmu prevádzkovanie kaviarne so sezónnou ponukou zmrzliny, kávy, koláčov, vína, nealko nápojov a ostatných pochutín lokálnej výroby,“ priblížil v januári roka 2024 pre TASR hovorca Magistrátu hlavného mesta SR, Peter Bubla. 

IMG 6632
Aktuálne rekonštruovaný Mýtny domček na staromestskej strane Dunaja | Zdroj: Andrej Sárközi

Roky nevyužitá stavba si vlani vyžiadala ďalšiu rekonštrukciu. „Do konca roka 2023 boli vykonané viaceré práce. Vzhľadom na nové dispozičné riešenie sa uskutočnili viaceré búracie práce vrátane búrania stropu, ale aj chemické odvlhčenie a vysúšanie objektu či inštalácia rozvodov,” uviedol Peter Bubla.

Od januára tohto roku realizuje mesto druhú etapu rekonštrukcie, ktorej koniec sa pôvodne predpokladal do konca apríla. Obnova sa však natiahla aj na ďalšie mesiace. „Predĺženie termínu opráv spôsobili náhradné riešenia v objekte, ktoré z dôvodu staršej stavby nebolo možné predvídať v pôvodnej projektovej dokumentácii,“ skonštatoval Bubla v máji pre TASR. Podľa neho si tieto skutočnosti vyžiadali nové odsúhlasenia a konzultácie pamiatkárov.

Všetky práce navyše a konzultácie na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava tak podľa hovorcu predlžujú termín dokončenia. V máji bola rozostavanosť objektu a jeho priestorov na 80 percent. „V prípade, že sa neobjavia ďalšie nepredvídané komplikácie, dokončenie predpokladáme v priebehu júna,“ poznamenal Bubla.

IMG 6637
Aktuálne rekonštruovaný Mýtny domček na staromestskej strane Dunaja – obnova priniesla nové sfarbenie objektu a dnes prebiehajú dokončovacie práce | Zdroj: Andrej Sárközi

Ak sa dnes prejdete po Starom moste, zistíte, že Mýtny domček je stále pod plachtou a rekonštrukcia prebieha aj tretí mesiac po pôvodne ohlásenom termíne. Objekt má po novom biele sfarbenie, na niektorých miestach ešte okná nahrádzajú drevené dosky, inak je rekonštrukcia vo vysokom štádiu dokončenia.

Bližšie informácie priniesol nedávno Denník SME, ktorý v článku opakuje argument hovorcu bratislavského magistrátu, Petra Bublu, spred pár mesiacov: „Predĺženie termínu opráv spôsobili náhradné riešenia v objekte, ktoré z dôvodu staršej stavby nebolo možné predvídať v pôvodnej projektovej dokumentácii.” 

Článok ale ponúka nový termín dokončenia rozsiahlej obnovy, ktorý magistrát tentokrát stanovil do konca júla. Nový nájomca sa tak do priestorov nasťahuje najskôr v auguste. 

Denník SME priniesol aj nové informácie o Mýtnom domčeku na petržalskej strane Starého mosta. Ten nie je v ideálnom stave – na fasáde sa nachádzajú grafiti, omietka je ošarpaná a drevený prístrešok má svoje najlepšie obdobie za sebou. Jeho stav je porovnateľný s vizuálom domčeka na staromestskej strane Dunaja spred niekoľkých rokov.

Mýtny domček na petržalskej strane Dunaja
Mýtny domček na petržalskej strane Dunaja | Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Denník SME uviedol, že minulý štvrtok, teda 4. júla, schválilo mestské zastupiteľstvo návrh na odstúpenie od zmluvy na prenájom priestorov. Nájomca, spoločnosť Ekopaleta s.r.o., totiž mešká s úhradami nájomného a mestu už dlží vyše 39-tisíc eur. Budova bola prenajatá na účely reštaurácie, podnik však Mýtny domček už dlhšie nevyužíva a reštauráciu prevádzkuje len vo vlastnej prístavbe. Využitie Mýtneho domčeka sa tak po rokoch zmení, k čomu má opäť pomôcť verejná obchodná súťaž.

Historické klenoty Starého mosta čakajú nové príbehy. Do staromestského sa vráti život prostredníctvom kaviarne, čo môže byť pre ľudí – vzhľadom na výbornú polohu objektu – atraktívne. Pozitívom je aj ponuka od lokálnych výrobcov, čím sa predajňa odčlení od komerčných prevádzok. 

Objekt na petržalskej strane si na svoj osud musí počkať. Scenár, ktorý sa vyskytol pri Mýtnom domčeku na druhej strane mosta, kde sa budúci nájomca hľadal roky, sa už nemôže opakovať. Toto naťahovanie nepomôže ani mestu, ani obyvateľom metropoly. Mýtne domčeky sú pevnou súčasťou Bratislavy vyše storočie, ich začlenenie do spoločnosti by malo byť pre mesto jednou z priorít. Našťastie, všetky predpoklady dnes nasvedčujú tomu, že sa tak stane.

IMG 6638
IMG 6632
IMG 6630
IMG 6637
IMG 6636
Mýtny domček na petržalskej strane Dunaja