Štyri lávky ponad Chorvátske rameno v Petržalke
Galéria(12)

Štyri lávky, dve územné rozhodnutia. Petržalka postupne povoľuje atraktívny projekt pri Chorvátskom ramene

Intenzívne sa rozvíjajúca mestská časť môže mať onedlho bezpečnejšie spojenie oboch brehov Chorvátskeho ramena. Atraktívne lávky, ktoré sú navrhnuté ponad petržalský kanál, už majú za sebou zelenú od mesta a dnes prechádzajú ďalším nemenej dôležitým povoľovacím procesom. Územie, ktoré tak už dlhé roky neprešlo výraznejšou premenou, sa onedlho môže dočkať elegantnej transformácie.

V Petržalke aktuálne panuje silná stavebná expanzia. Stavajú sa tu nové developmenty a prebieha aj výstavba druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Dôsledkom toho sa výrazne premieňa aj priľahlé okolie. Mesto sa rozhodlo vylepšiť aj územie Chorvátskeho ramena, ktoré je s budovanou radiálou v tesnej blíztkosti. 

Spoločne s Metro Bratislava (investor nosného systému MHD) a Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) tak vyhlásili v roku 2021 architektonicko-konštrukčné súťaže na nové lávky. Zo súťaží vzišli štyri víťazné návrhy, ktorých cieľom je priniesť najlepšie riešenia na napojenie Chorvátskeho ramena s novými zastávkami MHD, ktoré v Petržalke pribudnú po dotiahnutí električkovej trate z Jugmannovej k Janíkovmu dvoru. Zároveň majú lávky prispieť k tomu, aby sa z tejto lokality stala dobre dostupná a obľúbená rekreačná zóna.

Porota vyberala z 29 návrhov, pričom na prvú, druhú a tretiu lávku prišlo po 8 súťažných návrhov a na štvrtú lávku 5 návrhov. Išlo o štyri samostatné súťaže s rovnakým jadrom zadania, ktoré boli vyhlásené naraz a vyhodnocovala ich jedna porota v spoločnom termíne.

„V porote mali zastúpenie architekti, urbanisti aj stavební inžinieri, keďže najlepšie mosty či lávky vznikajú na základe spolupráce týchto odborníkov. Víťazne návrhy skvele skĺbili technické aj architektonické riešenia a sú výbornou správou pre budúcu podobu Chorvátskeho ramena,“ uviedol ešte v roku 2021 Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží v Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Najlepšie riešenia na prvé tri lávky priniesli brnenskí architekti z M2AU + AXXI. Víťazom návrhu na štvrtú lávku sú architekti zo slovenského ateliéru DOXA. Všetky budú betónové, čo zjednoduší ich údržbu a predĺži im životnosť. Rovnako ich umiestnenie je navrhované spôsobom, aby správne prepojili existujúce a predpokladané chodníky a trasy s budúcou električkovou traťou a súčasnou aj plánovanou okolitou zástavbou.

Po takmer dvoch rokoch od vyhlásenia výsledkov súťaží vydalo hlavné mesto na lávky súhlasné záväzné stanoviská, čím vyjadrilo súlad s územným plánom mesta a posunulo projekty do ďalšej fázy povoľovacieho procesu. Ten sa deje práve teraz – mestská časť Petržalka postupne vydáva na lávky územné rozhodnutia, zatiaľ sa tak ale udialo len spolovice. 

Prvá lávka ponad Chorvátske rameno
Prvá lávka ponad Chorvátske rameno | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / M2AU + AXXI

Na prvú lávku publikoval stavebný úrad oznámenie o začatí územného konania ešte začiatkom októbra tohto roka. Stavba z pera českých architektov má dopomôcť peším i cyklistom napojiť sa na sieť chodníkov a cyklochodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu kanála. 

Dlhá bude takmer 33 metrov a široká 4 metre. Podľa poroty lávka citlivo pracuje s kontextom miesta a jej subtílnosť je podporená prírodnou farebnosťou. Konštrukcia je železobetónová, má výhodu nízkych nákladov na údržbu a doplnená je o rôzne druhy typového a atypového mobiliáru kotveného do betónových základov.

Druhý objekt už územné rozhodnutie od stavebného úradu v Petržalke získal. Stavba je navrhnutá medzi ulicami Hálova a Gessayova, zabezpečovať má prepojenie ponad Chorvátske rameno medzi plánovanou výstavbou projektu Petržalka City I. a II. a plánovanou výstavbou Petržalka City III.

Na navrhovanej lávke je predpokladaný zmiešaný pohyb – ide teda o združenú lávku pre chodcov aj cyklistov bez samostatných koridorov. Lávku tvorí jednopoľová, predpätá, integrovaná, rámová konštrukcia z betónu s voľnou šírkou 6,50 metra s dĺžkou premostenia niečo málo cez 25 metrov. Na severnom brehu je zase naplánované pobytové schodisko s výhľadom do koryta Chorvátskeho ramena, ktoré je súčasťou lávky.

Druhá lávka ponad Chorvátske rameno
Druhá lávka ponad Chorvátske rameno | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / M2AU + AXXI

Medzi rovnakými ulicami, ako v prípade druhej lávky, sa bude nachádzať aj tretie premostenie. To taktiež získalo od mestskej časti územné rozhodnutie, stalo sa tak v predposledný októbrový deň tohto roka. Prepájať bude sídlisko Dvory 3 s plánovanou výstavbou projektu Petržalka City a zástavkou električkovej trate Gessayova. 

Stavba pozostáva z navrhovanej mostnej konštrukcie lávky vrátane terénnych schodov a mobiliáru. Široká bude 4 metre a dlhá vyše 27 metrov. Tretia lávka zase podľa poroty vyniká farebnosťou a pokornou sochárskou hrou, ktorá je adekvátnou a vyváženou odpoveďou na otázku miery zásahu do krajiny Chorvátskeho ramena.

Tretia lávka ponad Chorvátske rameno
Tretia lávka ponad Chorvátske rameno | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / M2AU + AXXI

Posledná štvrtá lávka – rovnako ako prvá – čaká na vydanie územného rozhodnutia a a konanie sa tu len začalo. Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera. Lokalizovaná je medzi Jantárovou cestou a Tematínskou ulicou a prepájať bude aj sídlisko Lúky so zastávkami MHD na Jantárovej ceste.

Navrhnuté premostenie pracuje so šírkou nosnej konštrukcie 4,50 metra a dĺžkou mosta vyše 42 metrov. Pôjde tak o najdlhšiu lávku zo všetkých.  Nosná konštrukcia je integrovaná so spodnou stavbou a zo statického hľadiska tvorí jeden dilatačný celok. V tomto prípade ide o zaujímavé riešenie, ktoré podľa poroty pracuje s prechodom cez rôzne prostredia ako rieka, park alebo pláž. Architekti z ateliéru DOXA sa v minulosti vyjadrili, že na návrhu pracoval početný kolektív autorov – šesť architektov a jeden statik. 

Štvrtá lávka ponad Chorvátske rameno
Štvrtá lávka ponad Chorvátske rameno | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / DOXA s.r.o.

Na základe predbežného odhadu, ktorý komunikoval MIB ešte v roku 2021, budú náklady na samotnú výstavbu lávok v hodnote 2,5 milióna eur bez DPH. Koncepčný inštitút vo svojom stanovisku zdôrazňoval, že v novodobej histórii Slovenska ide o jednu z mála súťaži, ktorá sa venuje lávkam pre peších a cyklistov.

S finalizáciou lávok cez Chorvátske rameno sa v minulosti počítalo do roku 2025. S aktuálnym meškaním budovania Petržalskej radiály je pravdepodobné, že rozdiely termínov dokončenia oboch projektov nebudú priveľké a developmenty by mohli využívať obyvatelia s minimálnym časovým rozpätím.

To by mestskej časti veľmi pomohlo. Projekt lávok výrazne zlepší í pešie i cyklistické prepojenia oboch brehov Chorvátskeho ramena, skvalitní samotný kanál a predovšetkým zaistí bezpečnejšie prepojenie miestnych obyvateľov k novým zastávkam mestskej hromadnej dopravy.

Dnes sa zámer konečne hýbe vpred, pričom vydanie územného rozhodnutia by čoskoro mohli získať aj zyvšné dve lávky. V tom prípade bude projektu chýbať už len najdôležitejšie stavebné povolenie, po ktorého získaní a správoplatnení nebude mestu nič brániť vo výstavbe. 

Prvá lávka ponad Chorvátske rameno
Prvá lávka ponad Chorvátske rameno
Prvá lávka ponad Chorvátske rameno
Druhá lávka ponad Chorvátske rameno
Druhá lávka ponad Chorvátske rameno
Druhá lávka ponad Chorvátske rameno
Tretia lávka ponad Chorvátske rameno
Tretia lávka ponad Chorvátske rameno

Lávky ponad Chorvátske rameno

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Petržalka
Investor: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Architekt: M2AU + AXXI (prvé tri lávky), DOXA (štvrtá lávka)
Rozpočet: 2,5 milióna eur
Stav: V príprave
Realizácia: ? – 2025