Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.45.35
Galéria(12)

Atraktívnejšie Chorvátske rameno sa stáva realitou: Mesto odsúhlasilo lávky ponad petržalský kanál

Partneri sekcie:

Chorvátske rameno je obľúbeným rekreačným miestom mnohých Petržalčanov i obyvateľov metropoly. V jeho neďalekej blízkosti sa dnes buduje druhá etapa Petržalskej električkovej radiály, čoho dôsledkom sa mesto ešte pred rokmi zameralo na prepojenie kanála s budúcimi zastávkami mestskej hromadnej dopravy. Zo súťaží vzišli štyri kvalitné lávky, ktoré sa po dvoch rokoch priblížili k realizácii.

Chorvátske rameno v Petržalke sa nachádza na rovnakom mieste, ako bolo v minulosti umiestnené rameno Dunaja. Ide tak o miesto s patričnou históriou, kde v súčasnosti prebieha intenzívna urbanizácia lokality. Stavajú sa tu nové developmenty, ale aj buduje nová dopravná infraštruktúra. Vzhľadom k tomu sa mesto pred rokmi rozhodlo vylepšiť aj územie Chorvátskeho ramena.

Spoločne s Metro Bratislava (investor nosného systému MHD) a Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) tak vyhlásili v roku 2021 architektonicko-konštrukčné súťaže na nové lávky cez petržalský kanál. Spočiatku ale musela byť vytypovaná štvorica lokalít, kde by sa mali nové lávky nachádzať. Prvá lávka bude umiestená v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou, druhá a tretia lávka sa budú nachádzať v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou a posledná nahradí súčasnú pontónovú lávku pri Draždiaku. 

Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.45.19 2
Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.45.35
Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.46.02
Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.47.41
Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.48.08
Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.48.39
Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.49.12
Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.49.26

Zo súťaží vzišli víťazné návrhy pre štyri lávky, ktorých cieľom je priniesť najlepšie riešenia na napojenie Chorvátskeho ramena s novými zastávkami MHD, ktoré v Petržalke pribudnú po dotiahnutí električkovej trate z Jugmannovej k Janíkovmu dvoru. Zároveň majú lávky prispieť k tomu, aby sa z tejto lokality stala dobre dostupná a obľúbená rekreačná zóna.

Porota vyberala z 29 návrhov, pričom na prvú, druhú a tretiu lávku prišlo po 8 súťažných návrhov a na štvrtú lávku 5 návrhov. Išlo o štyri samostatné súťaže s rovnakým jadrom zadania, ktoré boli vyhlásené naraz a vyhodnocovala ich jedna porota v spoločnom termíne.

„V porote mali zastúpenie architekti, urbanisti aj stavební inžinieri, keďže najlepšie mosty či lávky vznikajú na základe spolupráce týchto odborníkov. Víťazne návrhy skvele skĺbili technické aj architektonické riešenia a sú výbornou správou pre budúcu podobu Chorvátskeho ramena,“ uviedol ešte v roku 2021 Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží v Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.49.26
Lávka č. 3 | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / M2AU + AXXI

Najlepšie riešenia na prvé tri lávky priniesli brnenskí architekti z M2AU + AXXI. Víťazom návrhu na štvrtú lávku sú architekti zo slovenského ateliéru DOXA. Všetky budú betónové, čo zjednoduší ich údržbu a predĺži im životnosť. Rovnako ich umiestnenie je navrhované spôsobom, aby správne prepojili existujúce a predpokladané chodníky a trasy s budúcou električkovou traťou a súčasnou aj plánovanou okolitou zástavbou. Lávky sú architektonicky atraktívne poňaté a rovnako sú aj funkčné, keďže ich typickým prvkom je bezbariérovosť s vhodným sklonom pre vozíčkarov.

Po takmer dvoch rokoch od vyhlásenia výsledkov súťaží dnes Hlavné mesto vydalo na všetky lávky súhlasné záväzné stanoviská, čím vyjadrilo súlad s územným plánom mesta a posunulo projekty do ďalšej fázy povoľovacieho procesu. 

Kladné súhlasné stanovisko získala prvá lávka, z ktorej sa bude možné napojiť na sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu kanála. Podľa poroty lávka citlivo pracuje s kontextom miesta a jej subtílnosť je podporená prírodnou farebnosťou. Konštrukcia je železobetónová a má výhodu nízkych nákladov na údržbu. Podľa záväzného stanoviska bude lávka doplnená o rôzne druhy typového a atypového mobiliáru kotveného do betónových základov.

Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.46.02
Lávka č. 1 | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / M2AU + AXXI

Druhá lávka spoločne s treťou, ktoré rovnako odsúhlasilo Hlavné mesto, budú napojené na existujúce chodníky pozdĺž ramena. Navrhnuté sú aj s pobytovými schodiskami, čím priblížia ľudí k vodnej hladine. Podľa poroty disponuje druhá lávka ambicióznym tvarovaním, ktoré evokuje, že sa nachádzame v 21. storočí. Tretia lávka zase vyniká farebnosťou a pokornou sochárskou hrou, ktorá je adekvátnou a vyváženou odpoveďou na otázku miery zásahu do krajiny Chorvátskeho ramena.

Kladným záväzným stanoviskom disponuje aj štvrtá lávka. Jej ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera. V tomto prípade ide o zaujímavé riešenie, ktoré podľa poroty pracuje s prechodom cez rôzne prostredia ako rieka, park alebo pláž. Architekti z ateliéru DOXA sa v minulosti vyjadrili, že na návrhu pracoval početný kolektív autorov – šesť architektov a jeden statik. 

Na základe predbežného odhadu, ktorý komunikoval MIB ešte v roku 2021, budú náklady na samotnú výstavbu lávok v hodnote 2,5 milióna eur bez DPH. Koncepčný inštitút vo svojom stanovisku zdôrazňoval, že v novodobej histórii Slovenska ide o jednu z mála súťaži, ktorá sa venuje lávkam pre peších a cyklistov.

Snímka obrazovky 2023 05 15 o 12.48.39
Lávka č. 2 | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / M2AU + AXXI

Rozvíjajúcej sa Petržalke tento projekt pomôže. Zlepší pešie i cyklistické prepojenia oboch brehov Chorvátskeho ramena, skvalitní samotný kanál a predovšetkým zaistí bezpečnejšie prepojenie miestnych obyvateľov k novým zastávkam mestskej hromadnej dopravy. Druhá etapa Petržalskej električky je ale v časovom sklze a do konca tohto roku sa s istotou postaviť nestihne. Budúci rok by dobudovanie malo byť reálnejšie, aj keď sa v minulosti objavili pochybenia aj o tomto termíne. 

S finalizáciou lávok cez Chorvátske rameno sa v minulosti počítalo do roku 2025. S aktuálnym meškaním budovania Petržalskej radiály je pravdepodobné, že rozdiely termínov dokončenia oboch projektov nebudú priveľké a developmenty by mohli využívať obyvatelia s minimálnym časovým rozpätím.

Lávky ponad Chorvátske rameno

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Petržalka
Investor: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Architekt: M2AU + AXXI (prvé tri lávky), DOXA (štvrtá lávka)
Rozpočet: 2,5 milióna eur
Stav: V príprave
Realizácia: ? – 2025