trznica, namestie, zelenina

Devínska Nová Ves bude mať nové námestie, MIB pripravuje súťaž

V Devínskej Novej Vsi má vyrásť nové centrálne námestie pri Eisnerovej ulici susediacej s Kostolom Ducha Svätého a supermarketom. Časť tohto územia využívajú dnes ľudia len na tranzit, druhá časť plochy je nevyužívané voľné priestranstvo.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom Bratislavou a Devínskou Novou Vsou pripravujú architektonickú súťaž pre centrálne námestie s parkovacím domom v tejto mestskej časti. V tlačovej správe o tom informuje Annamária Ondrejková z MIB.

Súčasťou návrhu bude aj riešenie situácie s parkovaním. Vzniknúť by malo približne 100 parkovacích miest v novom podzemnom parkovisku. Priestor bol vybraný po diskusiách mestskej časti, hlavného mesta a MIB.

„Centrálne námestie bude slúžiť obyvateľom ako aj návštevníkom, ktorí získajú kvalitný verejný priestor pre kultúrne podujatia, trhy a iné voľnočasové aktivity,“ poznamenala Ondrejková. Do 7. novembra môžu ľudia vyplniť online dotazník, ktorého výstup bude kľúčovým podkladom pre samotné zadanie architektonickej súťaže. Predpokladaný začiatok realizácie je v roku 2023.

Devinska Nova Ves, sutaz
Zdroj: MIBra

Trhy aj kultúrne podujatia

Riaditeľ sekcie súťaží z MIB Peter Lényi priblížil, že v zadaní architektonickej súťaže počítajú s celkovou obnovou územia a vytvorením viacúčelového verejného priestoru s dostatkom zelene, kde bude možné organizovať rôzne kultúrne aktivity, ktoré sa doteraz mohli diať len v provizórnych podmienkach. Verejný priestor by tak mal plniť oddychovú funkciu, ale počas akcií aj spoločenskú a kultúrnu.

Na námestí pribudne aj menšia občianska vybavenosť so službami a priestor pre občasné trhy. „Podzemné parkovisko zároveň zvýši kapacity parkovania a zlepší situáciu pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi,“ doplnila Ondrejková.

“Naším cieľom je vytvoriť z centrálneho námestia kvalitný verejný priestor. Preto sme sa rozhodli osloviť aj mesto s možnosťou spolupráce, aby sme ako partneri našli najvhodnejšie riešenie. Do prípravy architektonického zadania zapájame aj obyvateľov, od ktorých zisťujeme ich preferencie na budúcu podobu tohto miesta,“ poznamenal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

V priebehu nasledujúceho roka spustia proces stavebného povolenia a schvaľovanie projektovej dokumentácie, vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a komisie mestskej časti. „V roku 2023 chceme pristúpiť k samotnej realizácii projektu s jeho finalizáciou v roku 2024,“ uzavrel.

SITA