Staré kasárne v Nitre premenili na škôlku

Znovuvyužitie bývalých kasární iniciované krajským mestom Nitra bolo výborným krokom k oživeniu jedného z najzaujímavejších areálov v meste – Martinského vrchu. Jeho začlenenie tak dáva potenciál na ďalšiu revitalizáciu a doplnenie funkcií korešpondujúcich s objektom škôlky aj s atmosférou miesta a areálom národnej kultúrnej pamiatky.

Oblasť, kde dnes stoja Staré kasárne pod Zoborom, bola osídlená od mladšej doby bronzovej. V 19. stor. tu bol jeden z piatich vojenských sústreďovacích táborov Uhorska. „Šiator tábor“ postavil v rokoch 1882 – 1884 architekt Ján Lyka a staviteľ G. Gregersen.

V septembri 1887 sa tu konali veľké manévre aj s účasťou cisára Františka Jozefa I. Kasárne sa využívali až do roku 2008. Mesto Nitra sa rozhodlo revitalizovať dané prostredie a s aktívnou asistenciou pamiatkového úradu vznikla sympatická rekonštrukcia a transformácia na materskú školu.

Škôlka v starých kasárňach.
Úpravy fasád a materialita vzišli z úzkej spolupráce s pamiatkarmi.
Areál kasární sa nachádza na Martinskom vrchu pod Zoborom.
Špecialitou tried je mezonetové delenie dennej a nočnej časti.
Pôdorys 1. NP.
Pôdorys 2. NP.
Situácia.

Staré a nové

Autori návrhu Ľubomír Holejšovský a Vladimír Jarabica vytvorili uzatvorený blok s vnútorným dvorom, detským ihriskom, pieskoviskami a s vonkajšími terasami pri každej triede. Terasy prepájajú interiér tried s exteriérom dvora a ponúkajú priestor na aktivity na čerstvom vzduchu.

Blok tvorí pôvodný historický objekt na južnej strane a dostavba prepojovacej chodby s hlavným vstupom do škôlky, cez ktorú je prístupný novopostavený blok na severnej strane. Na západnej strane je dvor uzatvorený hospodárskym objektom a oplotením so vstupnou bránou. Jednotlivé triedy majú netradičné mezonetové riešenie, ktoré umožnilo vytvoriť vzdušné priestory.

Herne detí sú na prízemí a spálne na poschodí v podkrovnom priestore s galériou, ktorá tieto priestory prepája. Vo vstupnej časti sa nachádzajú priestory vedenia škôlky so zborovňou – umožňujú kontrolovať vonkajšie aktivity na dvore a terasách a zároveň kontrolovať pohyb v rámci objektu.

Pôvodný objekt bol očistený od povojnovej dostavby a bol prestavaný na jedáleň s kuchyňou, dve triedy pre deti s príslušenstvom a na sociálne zázemie pre personál. Severný blok je novostavba, v ktorej sú štyri triedy pre deti s príslušenstvom a nevyhnutné technické vybavenie.

Areál kasární sa nachádza na Martinskom vrchu pod Zoborom.
Areál kasární sa nachádza na Martinskom vrchu pod Zoborom. | Zdroj: Tomáš Manina
Alexandra Müllerová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.