Promenáda pri rieke Poprad.
Galéria(7)

Kežmarské kasárne čaká premena. Začali s odstraňovaním envirozáťaže

Partneri sekcie:

Z bývalých kasární niekoľko rokov vyteká do rieky Poprad vykurovací olej a znečisťuje vodný tok.

V priestoroch bývalých vojenských kasární v Kežmarku, v ktorých by mala v budúcnosti vzniknúť moderná obytno-rekreačná zóna, sa začalo s prvými prácami sanácie envirozáťaže. Zlepšenie životného prostredia a ochrana živočíchov a rastlín v okolitej oblasti je prioritou mesta Kežmarok. Informovala o tom Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu v Kežmarku.

Takýto vzhľad dostanú kežmarské kasárne.
Promenáda pri rieke Poprad.
Vzhľadom na náročnosť projektu si celý proces rekonštrukcie vyžaduje dôkladnú prípravu.
Komplex nízkopodlažných bytových domov. Bude ich obklopovať zeleň.
Takto vyzerajú kežmarské kasárne dnes.
Komíny už zhodili.

Premena na rekreačnú zónu

Z bývalých kasární niekoľko rokov vyteká do rieky Poprad vykurovací olej a znečisťuje vodný tok. Na odstránení pozostatkov ropy a ďalších nebezpečných látok pracuje mesto v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

„Keď chceme zveľadiť územie, na ktorom budeme neskôr stavať, potrebujeme ho mať čisté a zdraviu bezpečné. Dúfame, že do polroka prebehnú všetky pozemné práce a budeme môcť s územím začať aktívne pracovať. Zámerom je zveľadiť túto časť mesta a premeniť ju na obytnú a rekreačno-oddychovú zónu,“ hovorí primátor mesta Kežmarok.

Keďže mesto Kežmarok má nedostatok bytov, mal by tu vyrásť bytový komplex so zhruba 400 bytovými jednotkami, čo by mohlo umožniť cenovo dostupnejšie bývanie pre ľudí,“ informoval primátor Ján Ferenčák, ktorý zároveň uviedol, že na začatie projektu sanácie chýba len súhlas z ministerstva životného prostredia. „Už čakáme len na podpis pána ministra,“ dodal.

Takto vyzerajú kežmarské kasárne dnes.
Takto vyzerajú kežmarské kasárne dnes. | Zdroj: Facebook / Mesto Kežmarok – oficiálna stránka

Komíny zhodili, nasleduje prečistenie vody

Pôvodný zámer vybudovať na mieste kasární študentské mestečko bol zastavený na základe rozhodnutia prešovského župana Milana Majerského. Od toho momentu mesto hľadalo zámer najlepšieho využitia územia. Výsledkom je plánovaná výstavba obytno-rekreačnej zóny.

Samotnú revitalizáciu územia komplikuje záťaž na životnom prostredí, ktorá sa nachádza v areáli kasární ešte z čias pôsobenia vojenských zložiek. O jej existencii sa mesto dozvedelo až pri úniku ropných látok do rieky Poprad v roku 2014. Vzhľadom na náročnosť projektu si celý proces rekonštrukcie vyžaduje dôkladnú prípravu.

„V týchto dňoch prebiehajú prípravné sanačné práce, kde okrem zdemolovania komínov boli vybudované vrty určené pre rôzne sanačné metódy,“ opísal časovo náročný proces Vladimír Keklák, zástupca spoločnosti, ktorá má projekt odstraňovania environmentálnych záťaží na starosti.

Nasledovať bude prečistenie podzemnej vody, ktorou budeme preplachovať saturovanú a nesaturovanú zónu, vyplavovať ropné látky, zachytávať ich čerpacími prácami a filtrovať,“ dodal Keklák.

Vzhľadom na náročnosť projektu si celý proces rekonštrukcie vyžaduje dôkladnú prípravu.
Vzhľadom na náročnosť projektu si celý proces rekonštrukcie vyžaduje dôkladnú prípravu. | Zdroj: Facebook / Mesto Kežmarok – oficiálna stránka

Cyklotrasy aj promenáda

Na ploche pozemku bývalých kasární by mal do niekoľkých rokov vyrásť komplex nízkopodlažných bytových domov, obklopených priestorom vyčleneným pre zeleň a komunitné aktivity, pričom projekt zachová plochy zelene aj po dostavbe obytných komplexov.

V svojich spodných podlažiach na úrovni ulice bude ponúkať obchodné priestory s cieľom poskytnutia služieb obyvateľom v okolí. Nebudú chýbať ani oddychové zóny, promenáda okolo rieky Poprad, miesta na konanie podujatí, či cyklotrasy. Súčasťou plánu je aj vybudovanie dažďových záhrad a výsadba nových drevín.

Komplex nízkopodlažných bytových domov. Bude ich obklopovať zeleň.
Komplex nízkopodlažných bytových domov. Bude ich obklopovať zeleň. | Zdroj: Facebook / Mesto Kežmarok – oficiálna stránka
© SITA Slovenská tlačová agentúra