Úpravy fasád a materialita vzišli z úzkej spolupráce s pamiatkarmi.

Staré kasárne v Nitre premenili na škôlku

Znovuvyužitie bývalých kasární iniciované krajským mestom Nitra bolo výborným krokom k oživeniu jedného z najzaujímavejších areálov v meste – Martinského vrchu. Jeho začlenenie tak dáva potenciál na ďalšiu revitalizáciu a doplnenie funkcií korešpondujúcich s objektom …