V centre Nitry vyrástol kompaktný blok. Atraktivitu Tabáňa zvyšuje vnútorné átrium

Polyfunkčný objekt Tabáň je novým rezidentským projektom v Nitre a zároveň najväčším rezidenčným komplexom v centre tohto krajského mesta. Polyfunkcia so siedmimi nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami priniesla na trh celkom 264 nových bytov a apartmánov, 28 obchodných priestorov a 359 parkovacích miest na dvoch podzemných podlažiach.

Polyfunkčný projekt Tabáň sa nachádza v samotnom strede mesta oproti krajskému súdu, iba 200 metrov od pešej zóny. Okolitú zástavbu tvorí historický kláštorný komplex piaristov s Kostolom sv. Ladislava, ale aj objekty na bývanie a objekty občianskej vybavenosti.

V blízkosti objektu je mestská tržnica aj najväčšie obchodné centrum. Objekt vymedzujú ulice Štúrova, Piaristická a Palánok, ako aj novovzniknutá Hornotabánska ulica.

„Som hrdý na celý projektový tím, ktorý v súčasných náročných podmienkach dokázal zrealizovať projekt takéhoto rozsahu bez výraznejších zdržaní. V uplynulom období je to už druhý realitný projekt, ktorý sme úspešne zavŕšili. Je to dôkazom toho, že máme v tíme šikovných ľudí, ktorí vedia realizovať aj náročné projekty,“ hovorí Pavol Kožík, generálny riaditeľ skupiny Proxenta, ktorá stojí za polyfunkčným projektom Tabáň.

Tabáň v Nitre.
Tabáň osloví čistými líniami.
Reprezentatívne kancelárske krídlo je orientované do Štúrovej ulice.
Polyfunkčný objekt Tabáň tvorí kompaktný blok. Nachádza sa v centre Nitry v blízkosti nákupného centra Mlyny i pešej zóny.
Fasády v rezidenčnej časti sa striedajú.
Pôdorys parteru.
Rez – rovnobežne so Štúrovou ulicou.
Situácia – vnútroblok v Tabáni skrášli zelené átrium.

Kompaktný blok

Povedľa polohy v blízkosti centra zvyšuje atraktivitu modernej stavby vo vysokom štandarde nielen vnútorné átrium v parkovej úprave, ale aj historicky hodnotné susedstvo. Urbanistická koncepcia rezidencie Tabáň nasleduje objekty mestského charakteru v okolí. Do existujúcej štruktúry vstupuje vo forme kompaktného bloku.

Uprostred komplexu vzniká zelené átrium, ktoré budú doplnené chodníkom naznačujúcim trasu už zaniknutej Hornotabánskej ulice. Tá kedysi viedla naprieč pozemkom, kde dnes stojí Tabáň. Stvárnenie priečelí podmienila dôležitosť centrálneho prostredia. Reprezentatívny výraz sa najvýraznejšie prejavuje na kancelárskom krídle orientovanom do frekventovanej Štúrovej ulice.

Nebytové priestory odlišuje konštrukčná výška i riešenie príslušných vonkajších povrchov. Využíva sa veľkorysejší prístup v členení plôch aj narábaní s materiálmi. Vo výsledku bude navodený dojem určitej veľkoleposti, význam vstupu do objektu zdôrazňuje pás fasády s odlišným dizajnom. Rezidenčnú časť zase charakterizuje striedanie niekoľkých variantov fasádnych polí.

V súvislosti s výstavbou projektu Tabáň došlo aj k viacerým zmenám v riadení dopravy v bezprostrednom okolí komplexu. Plynulé napojenie objektu na dopravnú sieť si vyžiadalo výstavbu nových, prípadne rozšírenie existujúcich cestných komunikácií.

Fasády v rezidenčnej časti sa striedajú.
Fasády v rezidenčnej časti sa striedajú. | Zdroj: © Matej Hakár
Ľudovít Petránsky

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.

Poloha projektu