Ostrava dala na investičnom veľtrhu v Cannes bohatú ponuku

06 Ostrava Interior
Zdroj: Steven Holl Architects

České mesto Ostrava s takmer 300-tisíc obyvateľmi je na rozdiel od polmiliónovej Bratislavy od roku 1997 pravidelným účastníkom medzinárodného veľtrhu MIPIM v Cannes. Výnimkami boli roky 2020 a 2021, v ktorých sa neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu.

Bratislava bola naposledy na veľtrhu v roku 2010. Na tohtoročnom podujatí v marci 2022 sa neprezentovala. Vzhľadom na začínajúce sa projekty v nájomnom bývaní, ako aj ďalšie vo verejnom priestore zvažuje hlavné mesto účasť v ďalšom ročníku.

V roku 2010 sa vtedajší primátor Andrej Ďurkovský vyjadril, že v popredí budú tie mestá a regióny, ktoré dokážu prilákať vedecko-výskumné parky, zariadenia pre znalostnú ekonomiku, kultúru a voľný čas. V týchto segmentoch by bol rád videl väčšiu angažovanosť súkromného sektora v Bratislave.

Ikonou má byť koncertná sála

Ostrava má čo ponúknuť zahraničným záujemcom o výstavbu a rozvoj, rovnako ako Moravskosliezsky kraj. Poskytuje investorom zázemie na výstavisku a najmä v meste, ktoré je prirodzeným centrom regiónu. Každý projekt má svoj projektový tím.

„Snažíme sa investorom pomáhať, aby ich projekty mohli byť v súčasnosti čo najskôr doručené. Je to aj o ponuke, ktorá musí byť jasná a vopred premyslená, a o súvislostiach,“ uviedla pre ASB námestníčka primátora Zuzana Bajgarová s tým, že rokovania musia byť dostatočne transparentné. Pozemky na predaj v centre mesta uverejňuje mestská samospráva transparentne na webe.

Vizualizácie návrhu koncertnej haly z dielne Stevena Holla
Vizualizácie návrhu interiéru koncertnej haly z dielne Stevena Holla | Zdroj: Steven Holl Architects

Aktuálny odhad celkovej hrubej podlažnej plochy, na ktorej sa stavia alebo sa chystá nová výstavba v meste, je takmer 230-tisíc m2, z toho 115-tisíc m2 predstavuje bytová výstavba, 54 -tisíc m2 sú multifunkčné a kancelárske projekty, 51,3-tisíc m2 na verejné služby a 9,7-tisíc m2 na infraštruktúru.

Hlavným motívom expozície bola nová koncertná sála v Ostrave podľa návrhu amerického architekta Stevena Holla, ktorý získal prvé miesto v súťaži v roku 2019. Projekt je vo fáze intenzívnej prípravy. Mesto postaví novú koncertnú sálu s kapacitou 1 300 miest na sedenie v susedstve existujúceho kultúrneho centra.

Prestížny architektonický magazín Architizer v roku 2021 zaradil novú koncertnú sálu medzi desiatku najočakávanejších stavieb sveta. Ambíciou nového kultúrneho stánku je stať sa ikonou Ostravy.

Pre mesto je projekt symbolom jeho premeny z priemyselného centra na centrum orientované na znalostnú ekonomiku a kreatívny priemysel. Podporu kultúry a vzdelávania považuje mesto za motor zmien.

ostrava concert hall steven holl architects architecture acts czech republic dezeen 2364 hero a
Vizualizácie návrhu koncertnej haly z dielne Stevena Holla | Zdroj: Steven Holl Architects

Ostrava potrebuje ďalšie nájomné byty

Mesto predstavilo tento rok v Cannes ponuku určenú na bývanie a služby vrátane historického centra. Plochy sú na uliciach Ostrčilova, Středoškolská, Plzeňská, Českobratrská a Masná.

Ďalej ide o pozemky mesta v priemyselnej zóne Mošnov. Potenciálni investori dostali informácie o investičných projektoch mesta v oblasti bývania, kultúry, vzdelávania a infraštruktúry. Ostrava má záujem aj o rozvoj nájomného bývania, pretože chce oživiť najmä centrum mesta. V súčasnosti má Ostrava v majetku takmer 13-tisíc nájomných bytov.

Stánok Ostravy informoval  o takmer dokončenej rekonštrukcii historickej budovy mestského bitúnku na Galériu súčasného umenia, nových budovách Ostravskej univerzity či pripravovanom projekte Moravskosliezskej vedeckej knižnice.

picture 30470 2.jpg 1600x1200 historickou perlu by valy ch me stsky ch jatek obklopi zelen
Verejný priestor u Městskych jatek. | Zdroj: KWK PROMES

Podľa aktuálnych informácií z apríla zo stránok mesta, rekonštrukcia sa končí. Nadviaže na ňu zmena verejného priestoru v ich blízkosti, ktorá sa začne na jar a skončí sa na jeseň tohto roka.

Uskutočnené rokovania s investormi vyzneli podľa námestníčky Bajgarovej veľmi priaznivo. Položili základy nových väzieb, ako sa to stalo v uplynulých ročníkoch počas veľtrhu v Cannes. Priniesli napríklad novovznikajúce partnerstvo mesta so spoločnosťou LinkCity v projekte Rezidencia Stodolní.

„Veríme, že tieto firmy predložia ponuky napríklad v aktuálnej výzve k zámeru predaja pozemku na ulici Středoškolská v mestskom obvode Ostrava-Juh,“ povedala Bajgarová.

LinkCity je medzinárodná developerská značka skupiny Bouygues. Český Forbes napísal v januári tohto roka, že Ostrava začne rokovať s Linkcity Czech Republic o predaji komplexu nehnuteľností v centre mesta, ktorý by mal nahradiť projekt Residence Stodolní. Firma predložila zámer na vybudovanie zástavby multifunkčného centra s obchodným parterom, ktorá by doplnila medzeru v centrálnej zástavbe.

 

Brownfieldy sú väčšinou v súkromných rukách

V súvislosti s browfieldami námestníčka Bajgarová  uviedla, že po reštrukturalizácii je na území Ostravy cca 8,9 % (19,04 km2) zdevastovaných a opustených bývalých priemyselných plôch. Mesto vrátilo do života obchodno-spoločenské oblasti Karolina, Dolní Vítkovice a Hrušov.

Všetky už majú súkromných vlastníkov, ktorí tam postupne investujú a ďalej ich rozvíjajú. Zdôraznila, že vo všeobecnosti sú brownfieldy výlučne v súkromných rukách. Ich databázu vedie spoločnosť Moravskoslezské investice a development, ktorú vlastní kraj .

Verejny prostor u Mestskych jatek. Zdroj KWK PROMES
Verejný priestor u Městskych jatek. | Zdroj: KWK PROMES

Podnikateľské subjekty vlastnia aj územie Žofinka, ktoré prepája Dolní Vítkovice s centrom Ostravy. Predtým sa tam nachádzala druhá najstaršia ostravská vysoká pec, známa ako Žofinka.

V úzkej spolupráci s podnikateľmi a odborníkmi zadalo mesto spracovanie urbanistickej štúdie na využitie tohto územia. Do úvahy prichádza napríklad kombinácia obytných budov smerom k rieke s kancelárskymi objektmi.

Monika Voleková