Vizualizácia Arena Brno
Galéria(8)

Za Moravou chystajú atraktívnu multifunkčnú Arenu Brno 

Kým na Slovensku stále nie je jasný osud zámeru budovy Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave, v Česku sú v úsilí o novú multifunkčnú halu Arena Brno o veľký kus ďalej. 

U nás čaká občianske združenie NKKC na reakciu Ministerstva financií SR na štúdiu uskutočniteľnosti z roku 2021. Tá za najmenej rizikovú lokalitu považuje Trnavské mýto s projektom Nový Istropolis od developera Immocap, s čím zásadne nesúhlasia organizátor výstav Incheba a developer JTRE, ktorí vo finále ponúkli vlastné projekty.

Hala s vyše 13 000 miestami

Výstavba haly patrí k najväčším strategickým projektom krajského mesta Brno a začiatok stavebných prác je naplánovaný na rok 2022. Tento rok je v pláne aj výber zhotoviteľa haly a správcu stavby.

Vizualizácia Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno
Plán Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno
image 1

Rozhodnutie o jej umiestnení v areáli spoločnosti Veletrhy Brno, ktorý dobre poznajú aj návštevníci zo Slovenska, padlo už v roku 2019.

Moderný stánok so šiestimi nadzemnými podlažiami a podzemím  poskytne priestory na rôzne druhy športov vrátane európskych a svetových šampionátov, ale aj na kultúrne, spoločenské a kongresové akcie.

Kapacita haly bude 13 300 miest a spolu s ňou mesto vybuduje asi 1 300 parkovacích miest. Má vyrásť za pavilónom Z a medzi pavilónmi F a G1.

Vizualizácia Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno | Zdroj: Arena Brno

Náklady vyše miliardy korún

Ešte v auguste minulého roka (vtedy OZ NKKC odovzdalo štúdiu uskutočniteľnosti Útvaru hodnoty za peniaze) primátorka Brna Markéta Vaňková povedala, že budú žiadať dotáciu 300 miliónov českých korún (vyše 12 miliónov eur) v rámci výzvy Národnej športovej agentúry.

Mesto má vyrokovanú spoluúčasť Juhomoravského kraja vo výške 200 miliónov českých korún (vyše 8 miliónov eur) a schválený záväzný úverový prísľub jednej miliardy českých korún(vyše 40 miliónov eur) od Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky.

Kraj sa v memorande zaviazal poskytnúť  peniaze na prípravu a realizáciu projektu minimálne vo výške, o ktorej hovorila primátorka. Hala by mala byť hotová v roku 2023 a hostiť aj hokejové majstrovstvá sveta.

Plán Arena Brno
Plán Arena Brno | Zdroj: Arena Brno

Demolačné práce sú pomaly v závere

Koncom februára stránka projektu informovala, že demolačné práce v areáli výstaviska, ktoré sa začali v máji 2021, sa blížia ku koncu. Vo februári nadobudli právoplatnosť dve rozhodnutia. Prvé sa týka budovania parkovísk, plôch a inžinierskych sietí v južnej časti multifunkčnej haly v tzv. 2. etape.

Druhé platí pre prístupové trasy od haly k pripravovanej vratnej električkovej slučke Lipová. Súčasne zabezpečuje prístup k plánovanej stanici Lipová, ktorá je súčasťou stavby Lanová dráha Pisárky – Kampus Bohunice.

Vizualizácia Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno | Zdroj: Arena Brno

Z postupu v Brne by sa mohli poučiť aj v občianskom združení NKKC, pretože v súvislosti s multifunkčnou halou bude aktívna komunikácia s Európskou komisiou (EK), pretože vedenie mesta Brna musí v rámci tzv. notifikačného konania získať súhlas od EK na výdavky z verejných rozpočtov na projekt.

Konkrétne v úvodnej fáze konania bolo nutné doložiť okrem iného analýzu finančnej medzery, ktorá definovala objem potrebnej výšky verejnej podpory na projekt. V porovnaní s predchádzajúcou verziou ju bolo treba prepracovať, aby odrážala situáciu na trhu, ktorú ovplyvnila pandémia koronavírusu. Analýza vznikla v januári tohto roka.

Vizualizácia Arena Brno
Vizualizácia Arena Brno | Zdroj: Arena Brno

Na šport, ale aj kultúru

Dominantným prvkom sú sklenené pološtrukturálne fasády a horizontálne lamely z brúseného nerezového lakovaného plechu. Fasáda dovoľuje vo všetkých poschodiach koncipovať obchody, kancelárie, výstavné priestory alebo reštaurácie s denným osvetlením.

Zásadným prvkom horizontálnych lamiel je ich svetelná aktivita, ktorá umožňuje farbou a intenzitou svetla predurčovať momentálne využitie haly, ktoré sa nájde aj mimo akcií. Veľmi výrazným prvkom obvodového plášťa sú dve veľkoplošné premietacie plochy.

Multifunkčná hala umožní rýchlu prestavbu bez stavebných úprav z funkcie šport na kultúru a naopak. V podzemí je umiestnená samotná plocha, ktorá rieši parkovanie, vytvára zázemie pre športovcov a účinkujúcich a disponuje priestorom na skladovanie technického vybavenie na prevádzku objektu aj jednotlivé akcie.

Prvé nadzemné podlažie je po celom obvode vstupom pre návštevníkov a „dávkuje“ ich do základného priestoru, do zóny klubových sedadiel na  3. nadzemnom podlaží, do zóny Skyboxov na 4. nadzemnom podlaží a do doplnkovej zóny – 6 radov prístupných z 5. nadzemného podlažia.

Multifunkčná hala Arena Brno

Architekt: A PLUS
Rozmery:
151 m × 108 m s výškou nad terénom približne 29,5 m.
Zastavaná plocha: je 16 470 m2
Obostavaný priestor je 465-tisíc m3
Realizácia: 2022-2024
Kapacita: 13 000

Monika Voleková, arenabrno.cz