Lofty Kominárska: Industriálny objekt s charakterom a premyslenou nadstavbou

Po dokončení by mali Lofty Kominárska spolu s Bytovým domom Račianska fungovať ako jeden celok so spoločnými komerčnými priestormi, záhradou vo vnútrobloku aj s parkovacími kapacitami.

Očakávaná rekonštrukcia kníhtlačiarní Svornosť je na spadnutie. Plánované zásahy zahŕňajú rekonštrukciu a konverziu industriálnych priestorov spolu s nadstavbou troch podlaží.

„Od začiatku sme pracovali s plánom rekonštrukcie budovy tlačiarne Svornosť, ako aj susedného objektu bytového domu – Bytový dom Račianska, kde už spomínaná rekonštrukcia prebehla, s cieľom zachovať už postavené objekty, čo najviac využiť pôvodnú stavebnú matériu a následne spojením oboch vytvoriť väčší kompaktný celok,“ opisuje zámer investor.

„Ich adaptácia je z nášho pohľadu benefitom pre lokalitu z hľadiska udržania dôležitej kontinuity, nové využitie priemyselnej stavby navyše pekne dopĺňa existujúci rezidenčný blok,“ dodáva.

Konverzia stavia na silnom charaktere industriálneho objektu, ktorý zostáva jednoznačne čitateľný a podporený zvoleným materiálovým riešením.
Fasáda orientovaná do spoločného dvora dostala nové balkóny, čím sa zväčšil pobytový priestor. V tichom vnútrobloku je to ideál.
V exteriéri dominuje masívna hmota s typickým stĺporadím s brizolitovou fasádou.
Bývalú budovu kníhtlačiarní Svornosť architekti nadstavali o ďalšie tri podlažia do úrovne jej suseda. Komunikujú spolu vďaka rovnakému rukopisu architektov.
Lofty budú k dispozícii vo variantných riešeniach.
Pôvodný stav interiérov v budove kníhtlačiarní Svornosť.
Pôdorys.

Priemyselné okno v lofte

Konverzia stavia na silnom charaktere industriálneho objektu, ktorý zostáva jednoznačne čitateľný a podporený zvoleným materiálovým riešením. V exteriéri dominuje masívna hmota s typickým stĺporadím s brizolitovou fasádou, architekti ju doplnili nadstavbou s pravidelným rastrom fasády z betónových prefabrikátov, výškovo nadväzujúcou na vedľa stojaci obytný dom.

Novú funkčnú náplň odzrkadľuje aj juhozápadná fasáda orientovaná do uzatvoreného dvora. Pridané boli balkóny a ľahká oceľová konštrukcia s tieniacimi prvkami. „Riešenie sa opiera o silný tvarový a materiálový charakter objektu, ktorý zachováva, no zároveň účinne transformuje do nového typologického využitia,“ opisujú návrh architekti GutGut.

„Nositeľom vizuálu sa stalo pôvodné priemyselné okno definované svetlíkom vloženým medzi polia sklobetónu. Hra svetlo – tieň a logická práca s mierou intimity a transparentnosti vo vzťahu k vnútorným priestorom definuje základný cieľ nášho návrhu veľmi priamočiaro a pragmaticky.“

Lofty budú k dispozícii vo variantných riešeniach.
Lofty budú k dispozícii vo variantných riešeniach. | Zdroj: Play-time

Materialita

„Charakter objektu dopovedá trojpodlažná nadstavba. Svojím objemom ustupuje pôdorysnej stope pôvodného domu a nadväzuje na jestvujúci konštrukčný systém. Z exteriéru je vnímateľný jednoduchý pravidelný raster stĺpov a stien, ktoré jasne vymedzujú priestory jednotlivých bytov,“ vysvetľujú autori.

Lofty budú ponúkané buď v stave shell and core, alebo s interiérom spracovaným architektmi. Použité materiály poskytujú „neštandardné“ vybavenie a podčiarkujú industrialitu priestorov – prím bude hrať priznaný betón stĺpov a stropov, medzistropy budú spojené oceľovými lávkami s pororoštom a na podlahách sa objavia drevené parkety so vzorom rybia kosť.

Loftoová vzdušnosť dáva voľnú ruku pri voľbe interiérového dizajnu s neopomenuteľnou nadčasovosťou.

Fasáda orientovaná do spoločného dvora dostala nové balkóny, čím sa zväčšil pobytový priestor. V tichom vnútrobloku je to ideál.
Fasáda orientovaná do spoločného dvora dostala nové balkóny, čím sa zväčšil pobytový priestor. V tichom vnútrobloku je to ideál. | Zdroj: Play-time

LOFTY KOMINÁRSKA

Miesto: Bratislava-Nové Mesto
Investor: Werks s. r. o.
Architekti: GutGut
Počet bytov: 52
Projekt: 2020
Realizácia: 2021 – 2023

Alexandra Müllerová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 06-07/2021.