Lofty budú k dispozícii vo variantných riešeniach. Zdroj: Play-time