Fasáda orientovaná do spoločného dvora dostala nové balkóny, čím sa zväčšil pobytový priestor. V tichom vnútrobloku je to ideál. Zdroj: Play-time