V exteriéri dominuje masívna hmota s typickým stĺporadím s brizolitovou fasádou. Zdroj: Play-time