Ilustračná fotografia sadenia stromov

JTRE bude pestovať stromy pre svoje projekty vo vlastnej škôlke. Chce podporiť lokálnu diverzitu

Partneri sekcie:

Stromová škôlka vznikne na petržalskej strane Dunaja na území pripravovaného projektu Nové Lido. V pilotnej prevádzke v nej JTRE vypestuje viac ako 60 stromov a 60 kríkov. V budúcnosti ich vysadí vo svojich projektoch alebo poskytne na verejné účely.

Výkonný riaditeľ Pavel Pelikán povedal, že cieľom je overiť si možnosti pestovania stromov v dlhodobom horizonte. „Nový development v určitých prípadoch prináša aj potrebnú generačnú obmenu zelene, ktorej sa už končí životnosť. Nová kvalitná zeleň navrhnutá v spolupráci s odborníkmi má potenciál pozdvihnúť zdravie a kvalitu života obyvateľov Bratislavy i atraktivitu nových mestských štvrtí,“ uviedol.

Preferované sú miestne druhy odolné v danom prostredí bez potreby náročnej opatery či závlah, ktoré majú výraznejší klimatický prínos pre dané prostredie. Všetky tieto kritériá spĺňajú platan javorlistý, javor mliečny aj javor horský.

Stromy s väčšou korunou a listami zachytávajú väčšie množstvo prachu a emisií z ovzdušia, lepšie regulujú vlhkosť ovzdušia odparovaním, v lete tienia a zabraňujú prehrievaniu a naopak v zime, keď lístie opadne, nebránia preslneniu okolitých budov. Významne tým napomáhajú redukovať tzv. tepelné ostrovy v meste. Priestor dostanú aj ovocné stromy. Čo sa týka kríkov, v prvej fáze nájdu svoje miesto v stromovej škôlke zlatý dážď a budleja dávidova prezývaná aj letný orgován.

Stromová škôlka JTRE vznikne priamo v susedstve komunitnej záhrady Nové Lido, ktorú developer zrealizoval na jar roku 2022 a svoje produkty v nej pestujú štyri desiatky záhradkárov. Priestor v nej dostali aj včelie úle a hmyzí hotel, ktorých obyvatelia budú aj vďaka stromovej škôlke prosperovať.

Projekt Nové Lido sa uchádza o certifikáciu v systéme BREEAM Communities International. Na jeho začiatku spracoval tím odborníkov aj podrobnú štúdiu ekológie územia, vrátane dendrológie. „Vieme, že urbanizáciou Nového Lida bude jestvujúcu náletovú zeleň potrebné nahradiť novou, kvalitnejšou a bez invazívnych druhov. Ak budeme mať vopred vypestované kvalitné dreviny, vieme ich využiť pri zazelenaní novej štvrte, v ktorej plánujeme vytvoriť hneď niekoľko parkov a zelených vnútroblokov,“ povedal manažér JTRE pre ESG Martin Stohl.