ruzovy park

Ružový park v centre Trnavy čaká obnova, jeho dominantou sa má stať potok

Tok Trnávky bude sprístupnený pomocou schodov, ktoré vytvoria možnosť posedenia pri vode.

Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na obnovu Ružového parku, ktorý je významnou plochou zelene v centre mesta. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na viac ako 2,8 milióna eur, časť peňazí chce radnica získať z eurofondov. Z projektovej dokumentácie vyplýva, že po podpise zmluvy so zhotoviteľom by práce mali trvať päť mesiacov. Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní môžu ponuky predkladať do 6. júla.

„Cieľom obnovy Ružového parku v Trnave je vytvorenie multifunkčného verejného priestoru s ohľadom na zachovanie historickej štruktúry. Návrh rešpektuje prírodné podmienky, charakter historickej zástavby, kompozičné osi historických i nových štruktúr i požiadavky na optimálne funkčné a priestorové využitie územia pre oddychovo-rekreačné aktivity obyvateľov mesta,“ píše sa v dokumentácii k verejnému obstarávaniu.

Trnava hľadala najlepší návrh na obnovu Ružového parku v roku 2016 v kreatívnej architektonickej súťaži. Odborná komisia víťazný návrh neurčila, zaujalo ju však riešenie kolektívu okolo krajinnej architektky Júlie Straňákovej, ktorá napokon zákazku na projektovú dokumentáciu získala. V Ružovom parku ráta okrem iného s ružovou promenádou, pobytovou lúkou, vodnými prvkami aj cyklotrasou.

Z toku Trnávky sa má stať dominanta parku. „V návrhu je riešené sprístupnenie k vodnej ploche pomocou schodov, ktoré vytvárajú možnosť posedenia v blízkosti vody. Napojenie schodov k celému parku je dotvorené trvalkovými rozvoľnenými záhonmi s prevahou okrasných tráv,“ píše sa v sprievodnej správe k projektovej dokumentácii.

SITA