Sad Janka Kráľa

Bratislava začala zbierať podklady k budúcej podobe Sadu Janka Kráľa

Partneri sekcie:

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spustil participatívny proces, ktorého cieľom je zozbierať čo najviac podkladov pre budúcu revitalizáciu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia.

„Na základe získaných informácii plánujeme vypísať na prelome rokov 2021 a 2022 urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž, ktorá bude východiskovým podkladom pre komplexnejšiu obnovu parku,“ uviedla hovorkyňa MIB Marcela Glevická. Víťazný návrh môžu obyvatelia Bratislavy očakávať v priebehu budúceho roka.

Sad Janka Kráľa, najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoch revitalizácia. „Aby očakávaná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž priniesla kvalitné návrhy pre budúcu obnovu parku, MIB uskutočňuje počas letných mesiacov participatívne plánovanie s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi,“ vysvetlila hovorkyňa.

Cieľom participatívnych stretnutí je zistiť, aké skupiny obyvateľov využívajú Sad Janka Kráľa a skúmať ich potreby, názory či preferencie pre budúcu podobu miesta na nábreží Dunaja. „Na základe získaných informácií budeme schopní sformulovať detailné architektonické zadanie zohľadňujúce potreby čo najširšej skupiny obyvateľov a kľúčových aktérov,“ priblížila riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie z MIB Milota Sidorová.

Súťaž bude na prelome rokov

Zber údajov aktuálne realizujú mapovaním územia a v lete sú naplánované ďalšie aktivity ako okrúhle stoly, pološtrukturované rozhovory, dotazníkový prieskum, anketa v území, vychádzky či cykloklovychádzky. Súťaž má priniesť návrhy na obnovu a zlepšenie oddychovej funkcie parku a zlepšiť podmienky a kvalitu zelene.

Súčasťou podkladov pre súťaž budú aj viaceré analýzy a prieskumy, ktoré sú tiež v štádiu prípravy. „Ide o rôzne technické a historické podklady, ako napríklad architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum, ktorý aktuálne pripomienkuje Krajský pamiatkový úrad,“ konštatuje Glevická. V parku už realizovali dendrologický prieskum a geodetické zameranie, MIB komunikuje tiež so všetkými zainteresovanými aktérmi v lokalite.

„Ak sa súťaž vypíše na prelome rokov 2021 a 2022, víťazný návrh očakávame v priebehu budúceho roka. Po návrhu bude nasledovať fáza dopracovania návrhu do ďalších stupňov projektovej dokumentácie, na základe ktorých bude prebiehať realizácia,“ spresnil riaditeľ sekcie súťaží z MIB Peter Lényi.

Čiastočné zásahy

Kým začnú s komplexnejšou revitalizáciou, v Sade Janka Kráľa aj priľahlom Tyršovom nábreží robia sa čiastočné zásahy, ktoré zlepšujú aktuálny stav. „V parku sa podarilo opraviť lavičky, pribudli nové kvety a v najbližších týždňoch sa pre ľudí otvoria verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali,“ dodala Glevická.

MIB a hlavné mesto Bratislava v nasledujúcich mesiacoch začnú s obnovou okolia pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého. „Aktuálne sa čaká na povolenie stavebného úradu a následne do pár mesiacov začneme s realizáciou,“ podotkla hovorkyňa MIB.

Mesto pracuje aj na vytvorení oficiálneho parkoviska mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky, aby priestory boli aj naďalej prístupné motorizovaným návštevníkom. „Zároveň nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie,“ uzavrela Glevická.

SITA