Snímka obrazovky 2024 05 30 o 17.16.55
Galéria(10)

Bližšie ku kvalitnejšiemu bulváru: Imidž Krížnej vylepší rekonštrukcia mohutnej bytovky

Partneri sekcie:

Potenciál Krížnej ulice je nespochybniteľný. Frekventované miesto plní v Bratislave dôležitú úlohu a spája Trnavské mýto s Americkým námestím a centrom mesta. Stav ulice je však dlhé desaťročia biedny, čo má zlepšiť obnova domov od fasády k fasáde i plánovaná rekonštrukcia električkovej trate. K lepšiemu bulváru čoskoro dopomôže aj premena mohutnej bytovky na Krížnej 24-28.

„Krížna ulica je mestská trieda s množstvom obchodov a kaviarní a s viacerými priľahlými verejnými priestormi – niektorými využívanými, inými zanedbanými,” znejú prvé vety o Krížnej na webe Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Ten teda priznáva, že stav ulice je biedny, čo trvá už dlhé roky. 

Toto tvrdnie MIB rozširuje o ďalšie fakty: „V súčasnosti je Krížna ulica významnou dopravnou osou, denne využívanou tisíckami návštevníkov, ktorí sa po nej prepravujú nielen autami, ale hlavne verejnou dopravou, pešo a bicyklami. Je nepríjemným, prašným a prehriatym priestorom bez zelene a s náročnými podmienkami pre peších i ľudí na bicykloch.” Krížna je pritom vybudovaná najmä z budov po roku 1945, do ktorých sa desaťročia neinvestovalo, čo je viac než viditeľné.

MIB preto naplánoval jej výraznú premenu. „Projekt revitalizácie Krížnej súvisí s modernizáciou ružinovskej radiály a bude ulicu riešiť „od fasády k fasáde“ tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila na príjemný bulvár, ktorým ľudia radi prejdú či pobudnú na ňom a v ktorého okolí sa bude dobre žiť rodinám s deťmi, starším ľuďom, ale aj iným obyvateľom. Nová električková trať by mala okrem toho priniesť zníženie hlučnosti, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti či zlepšenie prístupnosti verejnej dopravy,” vraví ciele inštitút.

Rectangle 166 1
Krížna ulica – súčasnosť | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Táto iniciatívy pritom začala už v roku 2020. „V procese sme začali mapovaním územia (napr. analýzou statickej automobilovej dopravy), po ktorom nasledovalo zisťovanie názorov verejnosti prostredníctvom dotazníkov (temer 3000 respondentov a respondentiek), doplnené hĺbkovými rozhovormi najmä so seniormi a s ľuďmi so špecifickými možnosťami pohybu,” vraví prvé kroky Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý taktiež uskutočnil socio-ekonomickú analýzu, teda zmapovanie prevádzok a obchodov v území.

Všetko pokračovalo aj v roku 2022, keď sa zrealizovala asi najvýraznejšia transformácia Krížnej za posledné roky. „Najaktuálnejšou je zmena povrchov na Krížnej ulici v časti od Májkovej po Vazovovu ulicu. Zavedenie parkovacej politiky v lokalite odstránilo autá z chodíkov a umožnilo rozšíriť chodník a nahradiť asfalt novou dlažbou. Na chodníku pribudla zeleň v podobe 15 mobilných kvetináčov a nový mobiliár,” opisuje zrealizované kroky MIB. 

„Rekonštrukcia časti Krížnej ulice prebehla citlivo, aby zapadla do plánovanej rekonštrukcie celej ulice od fasády k fasáde. Zároveň bola vykonaná v súlade so štandardmi stanovenými v manuáli povrchov chodníkov. Výsledkom je tak vyšší uživateľský komfort, bezpečnosť, bezbarierovosť a neposledne vizuálna zjednotenosť verejných priestorov mesta,“ uvádza.

20220816 112542000 iOS 2048x1368
Rekonštrukcia časti Krížnej ulice z roku 2022 | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

K projektu sa postupne pridávajú rekonštrukcie viacerých budov, pričom niektoré už majú nový šat z nedávnej minulosti. K nim sa pridá aj rožný vežiak na Vazovovej 22, susediaci s Krížnou, či obrovský blok domov priamo naproti. Obnovou totiž majú prejsť aj bytovky na Krížnej 12 až 14, Námestí Martina Benku 24 až 26 a Záhradníckej 13 až 15, ktoré spolu vytvárajú mestský blok. 

Dnes je známa ďalšia iniciatíva vlastníkov bytových domov, ktorí tentokrát stoja za obnovou mohutného bytového domu na Krížnej 24, 26 a 28. Na túto rekonštrukciu nedávno vydala mestská časť Staré Mesto stavebné povolenie.

Jeho stav, podobne ako u okolitých objektov, nie je dobrý. Ide o sedempodlažný bytový dom s tromi vchodmi (24, 26 a 28) a podľa registra modernej architektúry oA HÚ SAV bol postavený v rokoch 1949-1950 od architektov Vladimíra Cibulku, Jozefa Lacka a Milana Škorupa. Objekt je teda jednou z prvých povojnových kolektívnych realizácií komplexnej bytovej výstavby. 

Vychádza z racionálnych foriem medzivojnovej moderny, hoci geometrický ornament zábradlí a výplní zasklených plôch už naznačuje výtvarnú štylizáciu nastupujúcich päťdesiatych rokov. 

Snímka obrazovky 2024 05 30 o 16.58.49
Bytový dom na Krížnej 24 – 28 | Zdroj: Google Street View

„Projekt z roku 1948 prešiel v priebehu troch realizačných etáp niekoľkými zmenami. Najviac sa dotkli nárožného trojkrídlového domu, ktorému v ľavom krídle z pôvodných piatich sekcií zostali len dve. Prvý, šesťposchodový dvojdom má v suteréne kotolňu slúžiacu celému súboru. V druhej etape vznikol trojsekciový dom s obchodmi s podobným dispozičným i výtvarným stvárnením. Posledný, nárožný objekt ukončil blok medzi Krížnou a Záhradníckou ulicou,” uvádza register o zástavbe v tejto lokalite . 

Budova na Krížnej 24 až 28 je charakteristická červeným odtieňom fasády, ale aj jej biednym stavom, čo je typické pre viaceré, zatiaľ nezrekonštruované stavby v okolí. Na prízemí sa nachádzajú obchody a vo dvorovej časti parkovisko so zeleňou.

V rámci rekonštrukcie sa uskutoční obnova fasády na prízemí spolu s výmenou výplní otvorov, ale aj výkladov a vstupných brán z uličnej strany domu. Naplánovaná je aj výmena výplní otvorov na prvom podzemnom podlaží – okien a mreží v nádvornej časti, výmena mreží z uličnej strany, ale aj výmena keramického obkladu na severozápadnej a severovýchodnej fasáde.

 

Snímka obrazovky 2024 05 30 o 16.57.23
Bytový dom na Krížnej 24 – 28 | Zdroj: Google Street View

Obnova zahŕňa aj sanáciu betónových stien troch anglických dvorcov v dvorovej časti domu, výmenu zábradlí na anglických dvorcov, dlažby a časti existujúcich vsakov v anglických dvorcoch. V interiéri domu budú vytvorené šachty/predsteny zo sadrokartónu pre zvislý rozvod elektroinštalácie nízkeho napätia a oznamovacích rozvodov. 

V spoločných priestoroch – na schodiskách a vstupných vestibulov – dôjde k výmene keramickej dlažby a sanácie omietok stien a stropov. Uskutoční sa aj rekonštrukcia obchodného priestoru medzi vstupmi č. 26 – 28, teda sanácia omietok stien, kazetového podhľadu a podlahovej krytiny v rozsahu architektonického riešenia. 

Naplánovaná je tiež obnova spoločného zariadenia – práčovňa na poslednom siedmom podlaží na Krížnej ulici č. 28. V tomto prípade prebehne sanácia omietok stien, stropu, odstránenie nenosnej priečky a doplnenie nových akustických priečok. Projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť s_form., s. r. o., pričom zodpovedný projektant je Juraj Šimek. 

Snímka obrazovky 2024 05 30 o 17.00.09
Bytový dom na Krížnej 24 – 28. Detaily fasády | Zdroj: Google Street View

V dokumentácii stavebného povolenia sa dokonca objavilo 6 námietok, ktoré však Okresný úrad zamietol a považuje ich za neopodstatnené. Po správoplatnení dokumentácie tak premene domu už nič nebude brániť a obnova by sa mohla začať čoskoro.

Premenu Krížnej ešte viac umocní modernizácia Ružinovskej električkovej radiály. Staré koľaje i cestná komunikácia budú nahradené novými, pričom zveľadenia sa dočká celá ulica. Premenou prejde spoločne s Odborárskym námestím a rekonštrukcia by sa mala začať v tomto roku. Pôvodne bola naplánovaná ešte na rok 2022, pre nedokončenie projektovej dokumentácie však eletričková trať narazila a s ňou aj celá transformácia ulice. 

Kvalitnejší mestský bulvár je na dosah. Doterajšie rekonštrukcie budov i chodníkov svedčia o potenciáli Krížnej, ktorá len doterajšími zásahmi zmenila svoj imidž. Po obnove mohutného bytového domu na Krížnej 24-28 bude tvár ulice omnoho lepšia, nehovoriac o obnove radiály. Bratislava sa tak blíži, po desaťročiach, k reprezentatívnej Krížnej ulici, čo bolo v minulom desaťročí len sci-fi.

Snímka obrazovky 2024 05 30 o 17.16.55
Snímka obrazovky 2024 05 30 o 16.56.46
Snímka obrazovky 2024 05 30 o 16.57.23
Snímka obrazovky 2024 05 30 o 17.00.09
Snímka obrazovky 2024 05 30 o 16.59.22
Snímka obrazovky 2024 05 30 o 16.58.49
Rectangle 166 1
20220816 103553000 iOS 2048x1368