NBM Pantograph Martin Front

Ako na lepšie nemocnice? Architekti ponúkli pomoc ministerstvu zdravotníctva

Predseda Slovenskej komory architektov (SKA) Iľja Skoček spoločne so zástupcami úradu SKA rokoval v pondelok s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva zdravotníctva Petrom Ferjančíkom.

SKA ponúkla odbornú pomoc pri príprave architektonických súťaži návrhov pre plánovanú výstavbu a rekonštrukcie nemocníc a zdravotníckych zariadení, ktoré budú financované z plánu obnovy a stability SR.

Slovenské zdravotníctvo čaká v nadchádzajúcom období dobiehanie investičného dlhu zdravotníckych stavieb. Plán obnovy a stability SR je na jednej strane finančnou príležitosťou, zároveň je však výzvou k zodpovednému prístupu investovať do skutočne environmentálne a sociálne zodpovedných riešení.

„Slovenská komora architektov nepretržite upozorňuje na potrebu hľadať tieto zodpovedné riešenia prostredníctvom architektonických súťaží návrhov. Sme radi, že pán minister Vladimír Lengvarský spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva, si naše argumenty a nesporné benefity súťaží návrhov vypočuli  a navrhli ďalšie kroky a postupy pre ich možnú aplikáciu v rámci pripravovaných procesov obstarávania,“ uviedla Oľga Miháliková, riaditeľka úradu SKA.

Martin, nemocnica
Vstupný foyer Nemocnice Budúcnosti Martin | Zdroj: Pantograph a Jeséniová lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského

Pri rekonštrukciach aj novostavbách

Architektonické súťaže návrhov, ako cesta hľadania budúcej podoby nášho zdravotníctva, sa môžu uplatniť pri generálnych rekonštrukciách najväčších nemocníc, ale aj pri rade ďalších komplexných alebo čiastkových zadaniach na obnovu zdravotníckych zariadení v zriadení samospráv – od okresných nemocníc, až po miestne zdravotné strediská alebo centrá paliatívnej starostlivosti.

„Verím, že Ministerstvo zdravotníctva SR príjme ponuku SKA a vo vzájomnej synergii vytvoria priestor pre uplatnenie progresívnych postupov obstarávania projektov obnovy stavebného fondu domáceho zdravotníctva,“ vyhlásil po rokovaní  na MZ SR predseda SKA Ilja Skoček.

Martin Zaiček, expert úradu SKA pre prípravu súťaží návrhov, doplnil, že SKA je pripravená vytvoriť metodiku implementovania environmentálne, energeticky a zdravotno-sociálne zodpovedných a progresívnych priestorových riešení nemocníc.  

red