Kúpele Sliač, návrh

Architekti majú dopracovať štúdiu obnovy štátnych kúpeľov Sliač

Partneri sekcie:

Vo februári požiadalo vedenie kúpeľov Útvar hodnoty za peniaze o posúdenie štúdie realizovateľnosti celého projektu. Odhad výšky investícií je na úrovni takmer 200 miliónov eur.

Riaditeľ štátnych kúpeľov Martin Beňuch v stredu 1.marca na tlačovej besede na Sliači povedal, že do dvoch týždňov by mali poznať odpoveď.

V súvislosti s plánovanou veľkou rekonštrukciou podpísali decembri 2022 kúpele zmluvu s bratislavským ateliérom BETWEEN, ktorý vyhral uplynulý rok architektonickú súťaž. Architekti majú do mája tohto roka štúdiu celkovo dopracovať tak, aby sa mohol vypracovať projekt.

Najprv zrekonštruujú liečebné domy

Odhad výšky investícií na celkovú obnovu kúpeľov je na úrovni takmer 200 miliónov eur. Riaditeľ predpokladá, že sa bude realizovať po etapách. V prvom rade sa začne s obnovou opustených a dlhodobo nevyužívaných liečebných domov.

Až potom by mal prísť na rad najväčší a stále fungujúci liečebný dom Palace, ktorý postavili v 30. rokoch uplynulého storočia  a jeho obnova by mala byť finančne najnáročnejšia.

Plánovaná veľká rekonštrukcia kúpeľov by mala reagovať aj na enormne zvýšené ceny energií a objekty obnovovať ako energeticky nenáročné. Financovať by sa mala do veľkej miery z odpredaja prebytočného majetku štátu.

Súčasný stav kúpeľov v Sliači.
Súčasný stav kúpeľov v Sliači. |

Stúpne kapacita lôžkovej časti

Väčšinový akcionár kúpeľov, štátna spoločnosť MH Manažment informovala ASB, že jedným z viacerých zdrojov financovania je aj predaj polikliniky na Tehelnej ulici (14,7 milióna eur podľa znaleckého posudku) v bratislavskom Novom Meste. Z predaja SAD sa získal MH Manažment v roku 2022 asi 7,5 mil. eur,  v tomto roku predajom ďalších SAD k tomu pridal okolo 11 mil. eur a má ešte ďalšie zdroje financovania.

Rozvoj kúpeľov má podľa štúdie zabezpečiť viac služieb, ktoré súvisia s kúpeľníctvom a ich doplnkové služby. V pláne je najmä Národné rehabilitačné centrum na prevenciu a liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Kapacita kúpeľov má po investíciách stúpnuť na 1200 lôžok, ako bolo zamýšľané začiatkom deväťdesiatych rokov.

Obnova je finančne návratná

Finančná analýza posudzuje projekt spoločnosti BETWEEN, ktorý má tri etapy, pričom každá má podrobné investičné aktivity. Výška nákladov na etapu A je 49,871 mil. eur, na etapu B je to 51,817 mil. eur a na etapu C až 62,662mil. eur.

Pre budúcnosť slovenského kúpeľníctva je potešiteľné, že podľa finančnej analýzy je projekt „vo väčšine variantov pri použitých predpokladoch finančne návratný a pri nerealizovaní niektorých investičných aktivít nižšej priority preferovaný v porovnaní s predajom“.

Medzi posudzované alternatívy patrí aj odpredaj hnuteľného majetku, ktorý má podľa znaleckého posudku z roku 2022 hodnotu 23,56 milióna eur. Vzhľadom na skutočnosť, že areál si vyžaduje okamžité investície, aby bolo možné pokračovať v hospodárskej činnosti, je podľa štúdie uskutočniteľnosti pravdepodobné, že kúpna cena by bola nižšia.

Kapacita kúpeľov je po prestávke plná na 70 %

Prvých viac ako 200 klientov príde v týchto dňoch po takmer trojmesačnej odstávke do Kúpeľov Sliač. Kúpele boli zatvorené najmä pre vysoké ceny energií. Počas zimnej odstávky zamestnanci kúpeľov pracovali na rekonštrukcii kúpeľnej kaviarne, začali revitalizovať kúpeľný park a odstraňovali náletové dreviny a nezdravé stromy. „Vymaľovali sme tiež celú jedáleň,“ pripomenul.

Ako ďalej uviedol, záujem ľudí o liečbu v kúpeľoch je po odstávke veľký. V nasledujúcich týždňoch by mohla byť kapacita liečebného domu Palace s 350 lôžkami naplnená na 70 percent, pri čom do kúpeľov prichádzajú klienti, ktorým liečbu hradí poisťovňa a tiež samoplatcovia. Podľa riaditeľa v sezóne je pomer oboch skupín 50:50.