Stav kúpeľných objektov nie je lichotivý.
Galéria(16)

Kúpeľom v Sliači pomôžu len reálne peniaze

Bývalý minister hospodárstva Richard Sulík v auguste tohto roka povedal prorocké slová, že vždy, keď štátna akciovka MH Manažment bude mať voľné prostriedky, investuje ich do obnovy štátnych kúpeľov Sliač.

Vtedy za veľkého záujmu verejnosti predstavil na pôde kúpeľov výsledky dvojkolovej anonymnej urbanisticko-architektonickej projektovej súťaže návrhov na obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač, ktorú vyhral bratislavský ateliér Between. Kúpele pred časom naštartovali ozdravný proces viacerými úpravami.

V tomto roku zrekonštruovali ubytovaciu časť trojhviezdičkového Liečebného domu Palace, ako aj kuchyne a zmenili stravovací systém. „V roku 2023 je naplánovaná rekonštrukcia Balneoterapie,“ informoval menšinový akcionár kúpeľov, ktorým je štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Návštevnosť podľa nej ovplyvňujú zastarané prevádzkové budovy, z ktorých je väčšina uzatvorená.

Súčasný stav kúpeľov v Sliači.
Stav kúpeľných objektov nie je lichotivý.
Súčasný stav kúpeľov v Sliači.
Kupola dodá priestorom kúpeľov výšku a prirodzené svetlo.
Súčasný stav kúpeľov v Sliači.
Vizualizácia budúcej podoby kúpeľov.
Kúpeľné átrium poskytne príležitosť na aktívny oddych.
Súčasný stav kúpeľov v Sliači.

Rekonštrukcia za desiatky miliónov

Primárne však chýba zásadná rekonštrukcia a zvýšenie počtu lôžok zo súčasných 350 na 1 100 až 1 200. Mnoho objektov v kúpeľoch vrátane parku sú národnými kultúrnymi pamiatkami.

„Stav mnohých budov, ktoré už dnes nie sú v prevádzke, je naozaj kritický,“ poukázal na nelichotivú realitu riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch v januári tohto roka počas oficiálneho vyhlásenia architektonickej súťaže. Rekonštrukcia sa má zrealizovať po etapách a výška nákladov je predbežne naplánovaná v desiatkach miliónov eur.

Stav kúpeľných objektov nie je lichotivý.
Stav kúpeľných objektov nie je lichotivý. | Zdroj: Miro Pochyba

Chátranie areálu nie je výsledkom krátkeho obdobia. Je vyústením dlhodobého trendu predchádzajúceho spravovania kúpeľov, ktorý je nepochopiteľný nielen z hľadiska vzťahu k pamiatkam, ale aj zo strany kúpeľných hostí, hospodárskych výsledkov a budovania značky kúpeľov s jedinečnou liečivou vodou.

Minister Sulík v lete spomenul aj predaj podielov MH Manažment (nástupca Fondu národného majetku SR) v dopravných spoločnostiach SAD či Polikliniky Tehelná s príslušenstvom a pozemkami v bratislavskom Novom Meste.

Zisk z predaja polikliniky je zatiaľ neistý

MH Manažment je 100 % akcionárom polikliniky, čo predstavuje v peniazoch 2,136 milióna eur. Znalecký posudok odhadol kúpnu cenu za polikliniku na cca 14,7 milióna eur, ktoré by rezort hospodárstva iste vedel efektívne využiť. Medzitým sa karta obrátila. V septembri Sulík i jeho strana odišli do opozície.

Firma v júli vyhlásila na predaj polikliniky verejnú súťaž, v septembri predĺžila termín predkladania ponúk do 22. novembra a 8. novembra súťaž zrušila. Dôvodom bol nízky záujem a hľadanie riešenia spolu s bratislavskou samosprávou. Petičiari, ktorí bojujú za zachovanie polikliniky pre zdravotníctvo, môžu byť spokojní, ale zdroje financovania budovy zatiaľ nie sú známe.

Ak sa dohoda neuskutoční  a nenájde sa spoločné riešenie, spoločnosť obnoví verejnú súťaž. Vzhľadom na právnu formu musí predávať majetok minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom a nemôže uvažovať o darovaní ani o symbolickej cene.

Kupola dodá  priestorom kúpeľov výšku a prirodzené svetlo.
Kupola dodá priestorom kúpeľov výšku a prirodzené svetlo. | Zdroj: Between

Pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti

A čo kúpele Sliač, kde má MH Manažment väčšinový a VšZP menšinový podiel? Šéf kúpeľov Beňuch reagoval, že zabezpečenie financií na projekt je otázka najmä na akcionárov, s ktorými veľmi intenzívne a úprimne komunikujú.

Manažérka marketingu a komunikácie MH Manažment Andrea Devánová uviedla, že podľa predošlého vedenia rezortu musí celý zámer najprv posúdiť Útvar hodnoty za peniaz (ÚHP) z rezortu financií. Stane sa tak na základe štúdie uskutočniteľnosti, ktorá sa v súčasnosti spracúva.

„O ďalších investíciách a plánoch na rok 2023 budeme informovať po prípadnom kladnom posúdení od ÚHP,“ konštatovala. Okrem toho pre TASR uviedla, že na urgentnú sanáciu budovy polikliniky (1986) treba jeden milión eur.

Urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov na obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač

Víťaz súťaže BETWEEN v zastúpení Ing. arch. Tomáš Hanáček

Do druhého kola postúpili: Lucký architects, geome3, architekti SPDe, PHA a AMŠ Partners

Prispieť môžu aj akcionári

O podrobnostiach financovania zámeru obnovy kúpeľov však informácie nie sú, čo je na škodu veci, pretože peniaze sú základom projektovania aj realizácie prác. Kúpele a pamiatkovo chránené budovy nemajú veľa času, aby žili zo svojej podstaty, obetavosti zamestnancov a hostí.

Treba konečne získať záväzne reálne peniaze. Podľa Finstatu mali kúpele v roku 2021 tržby 2,44 milióna eur (a stratu 1,57 milióna eur) a nedosiahli úroveň pred pandémiou, ktorá straty ešte prehĺbila.

Otvorenejšia bola v tejto veci VšZP, ktorá konštatovala, že kúpele nemajú vlastné zdroje na rozvojové aktivity vzhľadom na historicky negatívny vývoj hospodárskeho výsledku. Časť zdrojov preto môže byť zabezpečená aj z vlastných zdrojov akcionárov.

Tie môžu byť spoločnosti poskytnuté ako pôžička alebo ako vklad do základného imania spoločnosti. „Do prijatia rozhodnutia o spôsobe a rozsahu investičných aktivít vstupuje predpoklad finančného krytia investície na strane akcionárov,“ uzatvára poisťovňa.

Odborná porota:

  • Irakli Eristavi, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty (SK)
  • Ján Stempel, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
  • Roman Brychta, autorizovaný architekt ČKA (CZ)
  • Tatiana Buijs-Vitková, autorizovaná architektka (NL)
  • Iľja Skoček, autorizovaný architekt a predseda SKA (SK)
  • IMária Šamová, členka predstavenstva KÚPELE SLIAČ
  • Ľudmila Jágerčíková, balneotechnička KÚPELE SLIAČ

Článok sme uverejnili v časopise ASB 11-12/2022